Burzovní krach jen kvůli hloupé nehodě?
|

Burzovní krach jen kvůli hloupé nehodě?

Současný vývoj na akciových trzích hodně bolí. Expresním tempem došlo k silnému tržnímu poklesu a následné zotavení se minulo účinkem. Evropská dluhová krize způsobila chaos, který byl umocněn snížením ratingu USA. Během několika dnů trhy s rychlostí jim vlastní anticipovaly nebezpečí recese v USA.

DAX Evropa
Tradeři

Přitom USA již dávno nemají takový význam pro globální ekonomiku, jak tomu bylo před pádem železné opony. Ze světových indexů zaznamenal největší pokles hlavní německý index DAX. Přitom se naši sousedé nacházejí ve fázi hospodářského boomu a vezou se na vlně robustní konjunktury.

Další krize? Nesmysl, kupujte akcie!

Z fundamentálního pohledu je tento akciový barometr velmi levný. Hodnota ukazatele P/E (cena/zisk) dosáhla v současnosti na hodnotu osm. Ale v aktuální tržní fázi nehrají ukazatele tohoto druhu žádnou roli. Spíše je snaha najít globálně likvidní trh, který disponuje fungujícím segmentem pro termínové kontrakty, a který v minulosti dosáhl dobrého zhodnocení. V této souvislosti lze vysvětlit nadproporcionální ztráty německého indexu jako hloupou nehodu.

Ale hlavní důvod poklesu má jiné příčiny: Také v Německu vlastní akcie stále menší počet obyvatel, což koneckonců ve svých analýzách pravidelně dokládá Deutsche Aktieninstitut. Odcizení této investiční formy se stále více prohlubuje, obzvláště kvůli stále častějším burzovním krachům uplynulých měsíců a let. Nicméně i samotný stát a jeho regulační opatření (např. poradenský protokol a další omezení) zasadil další rány akcionářské kultuře. V obtížných burzovních fázích chybí na německém trhu standardní skupina investorů kupujících akcie. Objemově velmi malé prodejní příkazy se tak u jednotlivých akciových titulů postarají o velké cenové výkyvy.

Ve skutečnosti nejsou balíky akcií, které jsou umísťovány na trh, zase až tak malé. Prostřednictvím trhu s termínovými kontrakty přichází dodatečně značný cenový tlak na jednotlivé tituly. Tržní účastníci přitom používají futures nebo opce k zajištění nebo dokonce k uzavření pozic, které byly zaujaty na jiném místě a v jiném čase. Právě zde by měly politické špičky vyspělých států zasáhnout. Tyto pozice musí být okamžitě transparentní. Neboť nikdo dnes nemůže tušit, jak velké tyto pozice jsou, kde se nacházejí a jaká rizika skrývají.