Řecko před bankrotem: Má peníze do půlky října
|

Řecko před bankrotem: Má peníze do půlky října

Schopnost Řecka dostát svým závazkům se v tuto chvíli počítá na týdny. V případě, že EU neposkytne Řecku šestou tranši ze záchranného balíčku v objemu osmi miliard eur, země nebude nejpozději 17. října schopna dostát svým závazkům. Ve čtvrtek daly také řecké banky jasný signál, že i z krátkodobého hlediska již dále nechtějí stát financovat. Řecké banky totiž uspokojily pouze z poloviny nabídku nových pokladničních poukázek ze strany řeckého státu.

Banky Eurozóna Bankrot Řecko PIIGS

Graf znázorňuje výnos jednoletých řeckých dluhopisů na sekundárním trhu. Z grafu do 9. září je patrné, že výnos dosahuje téměř 95 %. To indikuje, že je Řecko těsně před bankrotem.

Výnos ročních řeckých dluhopisů