Zachránil by vyspělé ekonomiky nárůst úvěrů?
|

Zachránil by vyspělé ekonomiky nárůst úvěrů?

Graf znázorňuje vývoj přírůstku reálného HDP v USA (v dolarech) na každý dodatečný úvěrový dolar. V letech 1947 až 1952 každý vypůjčený dolar vytvořil dalších 4,61 dolaru, nyní je to pouze 8 centů. S rostoucím dluhem je totiž mezní přírůstek HDP stále nižší a nižší.

Zadlužení Vyspělé trhy Úvěry Světová ekonomika

Kdyby tomu tak nebylo, tak Japonsko, které již přes dvacet let provádí gigantické vládní výdaje a investice, by bylo nejrychleji rostoucí zemí na světě, a to opravdu není. Proto by si měly vyspělé státy uvědomit, že je podobná politika z dlouhodobého hlediska kontraproduktivní.

Přírůstek reálného HDP v USA v USD na každý dodatečný úvěrový dolar

Životní cyklus ekonomiky: Vyspělé země ve fázi smrti (nebo přerodu?)
Světová ekonomika je na rozcestí. Řada vyspělých zemí se ve svém ekonomickém cyklu dostala na konec - mají za sebou několik desítek let prosperity a bohatnutí, ovšem z velké většiny na dluh. Nyní je čeká bolestivé oddlužení (v některých zemích již částečně probíhá), aby se mohly znovu nadechnout k růstu. Naopak řada rozvíjejících se ekonomik se dostává do fáze, kdy si uvědomují své bohatství a potenciál, například Čína.