Odstřižení od SWIFT jako (ne)řešitelný problém pro Rusko aneb Když je potřeba myslet i na teplo v obýváku

Klíčovou součástí sankcí uvalovaných na Rusko je odstřižení ruských bank od systému SWIFT. Detaily nebyly hned po oznámení sankcí jasné, nicméně zdá se, že odstřiženy budou jen některé ruské banky. Zřejmě tak, aby v něm zůstaly ty, přes které by mohly jít z Evropy do Ruska platby za plyn a ropu (jde tedy nejspíše o snahu nastavit odstřižení ruských bank od SWIFT tak, aby z pohledu Evropy hlavní obchodní tok, tedy dovoz uvedených surovin z Ruska, mohl dále probíhat).

Předpokládejme, že (mnohé velké) ruské banky budou skutečně od SWIFT odstřiženy. Bude to pro ruské hospodářství skutečně ona "finanční atomová bomba"? Abychom to mohli posoudit, musíme se podívat na princip a roli SWIFT trochu více zblízka.

Co je SWIFT

SWIFT si můžeme představit třeba jako WhatsApp zaměřený na finanční transakce. Je to komunikační síť, k níž se může připojit téměř kterákoli firma (připojeny jsou ale hlavně finanční instituce). Následně může komunikovat s ostatními připojenými. Provoz na SWIFT přitom neustále roste. Denní počet pokynů prošlých přes SWIFT se loni přehoupl přes 40 milionů.

SWIFT - provoz

Takže pokud například vy jako český dovozce chcete zaplatit sto eur ruskému vývozci za dodaný plyn, dáte pokyn (přes SWIFT, pokud jste do něj zapojen, nebo jakkoli jinak) své české bance, aby strhla z vašeho účtu v této bance sto eur a "poslala" tuto částku do ruské banky, ve které má vývozce svůj účet. Slovo "poslala" je v uvozovkách, protože – jak hned uvidíme – se žádné peníze ve skutečnosti fyzicky nepřesouvají.

Vaše banka na základě tohoto vašeho pokynu zadá do SWIFT příslušnou zprávu (což je v podstatě dlouhatánský řetězec písmen a čísel, který v podobě standardizovaných kódů obsahuje všechny potřebné parametry, aby bylo jasné, kdo, odkud, komu, kam, kudy, kolik, v jaké měně a proč posílá). Tato zpráva dospěje ke všem členům SWIFT, kterých se týká, během pár sekund a stojí to celé pakatel.

Proč ale tedy mezinárodní platby trvají obvykle několik dní a stojí mnohdy i stovky korun? Protože zpráva přes SWIFT není nic více než jen zpráva – jen pokyn, jaké účetní operace se mají odehrát (podobně jako whatsappová prosba vašemu bratrovi, aby vám poslal peníze, sama o sobě ještě neznamená, že vám od něj peníze skutečně přišly).

Zaslání zprávy ve SWIFT je tedy jen první, čistě komunikační či plánovací fází transakce. Na jejím základě se pak rozjede fáze druhá, platební. Tedy samotná platba stovky eur od vás vašemu ruskému dodavateli plynu. V nejjednodušším případě platba proběhne tak, že vaše neboli vysílající banka sníží o sto eur zůstatek na vašem účtu a banka vašeho ruského dodavatele neboli přijímající banka z účtu, který u ní má vaše banka, převede sto eur na účet vašeho dodavatele.

Vysílající banka však velice často u přijímající banky účet nemá (každý takový "důvěrný" vztah mezi dvěma bankami vyžaduje skutečně důvěru a důkladné vyjednávání, přičemž bank je po světě obrovská spousta), čili ve smyslu platebního styku se tyto dvě banky velice často jaksi "neznají". Vysílající banka musí v takovém případě vymyslet SWIFT zprávu tak, aby mezi sebe a přijímající banku zařadila ještě nějakou "společnou známou", tedy banku (takzvanou korespondenční banku), u níž má účet vysílající banka a která má účet u přijímající banky.

Proč se SWIFT vyplácí?

V těch nejsložitějších případech může být nutno vytvořit dokonce celý řetězec hned několika bank, kde se vždy jedna "zná" s tou následující. Roli korespondenčních bank hrají obvykle velké ústavy, přes které chodí mnoho takových mezinárodních plateb, takže se jim vyplatí otevřít si účty u velkých bank v jiných zemích po světě.

Mezinárodní platba tedy obvykle trvá několik dní a stojí mnohdy i stovky korun proto, že je s ní spousta práce. Někdo musí zadat zprávu do SWIFT, v jednotlivých zúčastněných bankách ji někdo musí posoudit z hlediska příslušných rizik (například zda je vše zadáno správně nebo nejde o praní špinavých peněz, porušení nějakých existujících sankcí nebo jiných platebních a bankovních regulací, zákazů a omezení).

Odstřižení přijímající banky od SWIFT tedy neznamená nic více než to, že vaše vysílající banka najednou není schopna přijímající bance a potřebným korespondenčním bankám poslat zprávu o vámi zamýšlené platbě. Celý výše popsaný řetězec úprav na účtech je v takovém případě nutno naplánovat a se všemi dohodnout nějakou jinou cestou.

Každého jistě napadne, že pokud je problém jen v oné první, komunikační či plánovací fázi, pak je přece náhradních cest celá řada. Takto "na koleně" lze platbu zorganizovat přes telefon, e-mail, případně přes již zmíněný WhatsApp. Kouzlo SWIFT je v tom, že s jeho využitím je plánování plateb pro všechny zúčastněné nesrovnatelně komfortnější - jednodušší, bezpečnější, důvěrnější, spolehlivější, přijatelnější z hlediska archivování, zpětné kontroly pro potřeby auditu, bankovní regulace nebo třeba případného policejního vyšetřování a podobně.

Ruské banky a SWIFT

Z uvedeného plynou tři základní varianty, jak se ruský bankovní sektor může do značné míry vyhnout dopadu odstřižení od SWIFT. Banky, které přišly o možnost provádět platby přes SWIFT přímo, mohou:

  • vyjednat si otevření účtu ve svůj prospěch u těch ruských bank nebo jiných finančních institucí, které o tuto možnost nepřišly (půjde to rychle, protože o přístup do SWIFT přijdou hlavně velké, dobře etablované ruské banky a protože bude politický tlak na hladké provedení celé operace),
  • vyjednat si otevření účtu ve svůj prospěch u neruských bank nebo jiných finančních institucí napojených na SWIFT (například na stránkách www.russia-briefing.com se uvádí možnost využít již dohodnuté propojení mezi ruskou Sovkombank a čínskou UnionPay),
  • zorganizovat platbu "na koleně" (e-mail a podobně).

Možnosti jsou seřazeny podle rostoucí celkové nepřitažlivosti (složitosti, zdlouhavosti, nákladnosti, rizikovosti) pro jednu nebo druhou stranu, případně obě. Přinejmenším první možnost je relativně velice snadná a rychlá. Hlavním – a nejspíše vcelku rychle řešitelným – omezením v jejím případě bude kapacitní schopnost ruských bank nadále zapojených do SWIFT zpracovávat pokyny od ruských bank, které se ocitnou mimo SWIFT.

Pokud tedy bude přístup do SWIFT zachován alespoň jedné ruské bance, nepůjde o skutečnou "atomovou" sankci, nýbrž jen o hru na ni. Diváky jsou v tomto případě hlavně evropští voliči, kterým chtějí jejich vlády zřejmě ukázat na jedné straně bojovnost, ale na druhé straně je nechtějí připravit o teplo v obývácích a o zaměstnání ve firmách dovážejících z Ruska významné vstupy.

Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
30. 6. 2022 21:00
V PÁTEK ve 13 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ronald Schubert, WOOD & Company)
Alokace investic
Přestat sledovat
Defenzivní investování
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
30. 6. 2022 17:09
O válce na Ukrajině, (ne)jednotě Evropské unie i potratech v Americe aneb Když (téměř) všechno…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Obrázek:
30. 6. 2022 12:27
Pírko (Bohemian Empire) & Žabža (FINAX): Jak "hrát" bouři na trzích a v ekonomice?
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Panika na trzích
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
29. 6. 2022 17:04
Americké akcie: Proč se (z)hroutí technologická bublina 2.0
Americké akcie
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat