ANKETA: Kandidáti na prezidenta a ekonomika

Kandidáti na prezidenta ČR odpovídali na otázky týkající se zavedení eura, výše daní, snižování zadluženosti, zvyšování minimální mzdy a důchodů nebo jmenování členů rady České národní banky. Kandidáti na otázky odpovídali již na začátku listopadu 2017, současný prezident Miloš Zeman odpovědi nedodal.

Budete prosazovat zavedení eura v ČR do roku 2023, tedy do konce svého případného prezidentského mandátu?

Jiří Drahoš (bývalý předseda Akademie věd ČR)

Prezident není ten, kdo má prosazovat zavedení eura za každou cenu. Já se chci zasadit o zahájení opravdu seriózní diskuze. Položit na stůl podstatné argumenty pro a proti. Osobně si myslím, že těch "pro" je více. Jsou pro občany podstatnější, míří více do budoucnosti. Například právě z důvodu, abychom patřili mezi ty, kdo sedí v EU u rozhodovacího stolu a nekrčí se v předsíni. Ale určitě bych euro netlačil proti vůli většiny odborníků i občanů.

Pavel Fischer (bývalý český velvyslanec ve Francii)

Není na prezidentovi, aby stanovoval parametry přijetí eura, to je odpovědností vlády. Chápu však, že zavedení nové měny může u celé řady občanů vyvolat obavy. I proto je úkolem prezidenta nastolit politický dialog o přijetí eura a do celého procesu vstoupit jako prostředník.

Petr Hannig (hudebník a šéf strany Rozumní)

Ne. Jsem zásadně proti euru, jehož přijetí znehodnotí důchody a úspory občanů ČR. Euro je dobré pro ty nejbohatší podnikatele, miliardáře, neboť jim šetří bankovní poplatky.

Marek Hilšer (lékař, aktivista)

Úkolem prezidenta není prosazovat euro. To je v kompetenci vlády a parlamentní politické reprezentace. K otázce eura musíme přistupovat s chladnou hlavou. Ukáže-li se, že koruna zůstane maličkou zranitelnou měnou v moři eura, naše ekonomika bude tratit odchodem investorů, platy obyvatel se nebudou zvyšovat a životní úroveň bude stagnovat, nebudu proti zavedení eura vystupovat.

Michal Horáček (podnikatel a textař)

Zavedení eura k určitému datu je věcí vlády. Jako prezident bych se snažil o hlubší obecné pochopení potenciálních přínosů a rizik. Proto jsem slíbil, že bych uspořádal konferenci za účasti našich slovenských přátel v čele s prezidentem a premiérem SR. Právě oni by nám ve vnímání celé složité záležitosti velice pomohli. Rozhodnutí není totiž záležitostí odbornou, ale spíše politickou a nepochybně citovou.

Jiří Hynek (prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu)

Euro je mrtvý projekt a nikdy jeho přijetí prosazovat nebudu.

Vratislav Kulhánek (bývalý šéf Škody Auto)

Impulz k zavedení společné evropské měny dává vláda, nikoli prezident. Proti zavedení eura nejsem vyhraněný, ale časový rámec dnes neví nikdo, ani odborníci z bankovního sektoru se na datu nedokáží shodnout.

Mirek Topolánek (bývalý premiér a předseda ODS)

Určitě ne. Prezident ale nemá v tomto směru žádnou významnou pravomoc. V obecné poloze si myslím, že zavedení eura by v naší zemi mělo řadu zásadních negativní dopadů a já se je během kampaně pokusím občanům vysvětlit. Nemáme žádný specificky český příběh, proč euro ano, a jsme na tom podobně jako Švédové.

Jste pro zachování daní v současné výši, nebo budete prosazovat změnu daňových sazeb?

Jiří Drahoš

Prezident by neměl do rozhodování o výši daní vůbec vstupovat. Mohu mít svůj názor, mohu jej i případně vládě sdělit, ale jinak je to přesně ta oblast, kde se má uplatnit politika té které konkrétní vlády. Můj osobní názor je, že placení daní by mělo být především méně komplikované, předvídatelnější. A daně by se neměly měnit ode zdi ke zdi.

Pavel Fischer

Úkolem prezidenta není prosazovat změny v daňových sazbách. Ale odpovědná správa veřejných výdajů je klíčovým úkolem vlády. V tom může mít prezident své slovo, ostatně podepisuje zákon o státním rozpočtu.

Petr Hannig

Dosavadní praxe je dostačující.

Marek Hilšer

Prosazování změn daňových sazeb není úlohou prezidenta. Nepovažuji to za prioritu a toto rozhodování ponechám na parlamentní reprezentaci. Budu však vytvářet a podporovat iniciativy směřující ke zlepšení fungování státní správy a hledání rezerv tak, aby občané získávali větší důvěru ve stát a neměli pocit, že jejich daně mizí v černé díře. Je to běh na dlouhou trať, ale jednou se musí i z prezidentské pozice začít.

Michal Horáček

V tomhle ohledu nemohu a nebudu prosazovat nic, není to v pravomocech prezidenta, ale zákonodárců. Rád bych ovšem otevřel odbornou debatu o zdanění práce, které je v České republice obrovské i v mezinárodním srovnání. Takto nastavený systém podvazuje konkurenceschopnost ekonomiky a lidem toho nakonec v peněžence z výplaty mnoho nezbude.

Jiří Hynek

Prezident nic takového prosazovat nemůže. Není to v jeho pravomoci a nemá zákonodárnou iniciativu. Tyto návrhy vznikají v parlamentu. Hlava státu se však může efektivně účastnit veřejné diskuze. Osobně jsou mi blízké nižší daně a hlavně přehledný daňový systém.

Vratislav Kulhánek

Daně nelze zvýšit nebo snížit podle toho, zda je po volbách nebo před nimi. Stát by měl fungovat tak, aby na svůj chod spotřebovával vybrané peníze co nejefektněji. A pak pokračovat přes mandatorní výdaje až k vlastnímu nastavení sazeb daní.

Mirek Topolánek

Já na tento typ otázek jako prezidentský kandidát nechci (neříkám, že odmítám) odpovídat, protože se netýkají výkonu prezidentské funkce. Můj názor je dlouhodobě znám. Když jsem byl politicky odpovědný za chod státu, tak jsem své názory uplatňoval i v praxi. Prezident na daňové sazby fakt nemá vliv.

Budete nominaci členů bankovní rady ČNB konzultovat, případně s kým?

Jiří Drahoš

Mezi ekonomy a odborníky na bankovnictví je řada lidí, s nimiž bych se radil. Patří mezi ně i někteří členové bankovní rady z minulosti.

Pavel Fischer

Pravomoc k nominaci má výhradně prezident, ale je dobré tento krok předjednat. Ochota vyslechnout si názory ostatních vždy snižuje napětí a napomáhá porozumění. Jde přece o důvěryhodnost centrální banky.

Petr Hannig

S našimi odborníky včetně těch, co žijí v zahraničí, například profesor Milan Zelený.

Marek Hilšer

Nominaci členů ČNB budu konzultovat s významnými ekonomy, parlamentem a vládou. Budu dbát na jejich vysokou profesionální způsobilost, morální bezúhonnost a budu je vybírat tak, aby zajistili nezávislost a kontinuitu instituce.

Michal Horáček

O ekonomice již rok intenzivně diskutuji s mnoha odborníky, například s někdejším viceguvernérem Pavlem Kysilkou, bývalým guvernérem Miroslavem Singerem nebo s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem. Samozřejmě bych rád znal jejich názor i na tuto problematiku. A zeptal bych se i dalších, protože jde o záležitost mimořádně důležitou.

Jiří Hynek

Konzultoval bych s odbornou veřejností. Platí, že je důležité mít praktické životní zkušenosti, nejen znát teorii.

Vratislav Kulhánek

Konzultovat jednotlivá jména nepochybně budu. Se všemi odborníky, kteří mají k tématu co sdělit. Nikdo, a zejména ne prezident, si nemůže činit nárok na vševědoucnost a přizpůsobovat svět pouze svým přáním.

Mirek Topolánek

Musím říct, že přes všechny mediální i odborné útoky ponechali bývalí prezidenti ČNB její zásadní roli a snažili se o to, aby v bankovní radě byly pohledy vyvážené, pokud se týká měnové, inflační politiky a celkové makroekonomické stability státu. V tomto duchu bych pokračoval i já. Jedná se, mám pocit, o jednoho, maximálně dva případy za funkční období. To mimo jiné zajišťuje kontinuitu a stabilitu. Proto je Česká republika vůbec schopna reálnou měnovou politiku provádět.

Měla by se snížit zadluženost státu na úkor jeho výdajů? Měla by zadluženost obyvatel vůči státu klesnout například odpuštěním penále za dlužnou částku? Jste pro valorizaci minimální mzdy a důchodů?

Jiří Drahoš

Podle mne tato otázka nemá odpověď ano či ne. Záleží na okolnostech. Pokud by například výdaje státu směřovaly do investic, které napomohou zvýšit bohatství státu, pak mohou mít případně i přednost před snížením dluhu. Ale pokud mají být lepší hospodářské výsledky "projedeny", je lepší redukovat dluh. Odpouštět penále paušálně všem mi nepřijde jako dobrý nápad. Valorizace minimální mzdy a důchodů by se měla řídit pravidlem, které bude exaktní a předvídatelné, nikoli pouze politickou vůlí jedné garnitury.

Pavel Fischer

Vítám každý krok, který pomůže využívat rozpočtové prostředky odpovědně. Zadlužit dnes společnost znamená zatížit generaci našich dětí, a to je nezodpovědnost. Co se týče valorizace mezd, tak víceméně probíhá. Avšak minimální mzda či důchod by se měly valorizovat ještě naléhavěji. Velkou pozornost je potřeba věnovat i občanům, kteří se ocitli v dluhové pasti, těch stále přibývá.

Petr Hannig

Jsem pro valorizaci důchodů a minimální mzdy. Odpuštění penále za dlužnou částku je rozumný nápad. Je potřeba to pečlivě propracovat, aby koumáci z vrstvy těch, kteří pomoc nepotřebují, získávali bezúročné půjčky.

Marek Hilšer

Pro zdravou ekonomiku je důležité sledovat únosnou míru zadluženosti. V dobách dostatku tedy míru zadlužení máme snižovat. Odpuštění penále za dlužnou částku může vyřešit řadu sociálních problémů a dát lidem novou šanci vrátit se do normálního života mimo šedou ekonomiku. To se státu v konečném důsledku nepochybně vyplatí. Nehledě na to, že neúměrně vysoké penále mohou být často jen za malou dlužnou částku. V rámci možností ekonomiky valorizaci minimální mzdy a důchodů podporuji.

Michal Horáček

Odpuštění penále z dlužných daní a pojistného (nikoli dluhů samotných) je můj vlastní nápad, jemuž jsem věnoval tiskovou konferenci a o jehož podpoře nadále jednám s politiky. Pokud jde o snížení dluhů státu, mělo by se uskutečňovat hlavně prostřednictvím zvýšení efektivity státu. Modernizace jeho chodu může ušetřit miliardy korun, které bychom ke snížení zadlužení použít mohli a měli. A valorizaci minimální mzdy i důchodů podporuji, jen k ní musí docházet s rozmyslem, aby takový krok neohrozil soukromou ani veřejnou sféru.

Jiří Hynek

Výdaje státu by měly pokud možno odpovídat příjmům. Zvyšovat zadlužení státu v době hospodářského růstu není dobré. Zvyšování minimální mzdy nepodporuji. Valorizace důchodů musí odpovídat ekonomickým možnostem státu.

Vratislav Kulhánek

Nabízí se samozřejmě populistická odpověď, ale já ji nemám. Když bez ohledu na míru osobního podílu a motivu na vzniku dluhů udělíte generální pardon, ti nejméně zodpovědní si řeknou, že to příště bude zase tak a bleskově se zadluží znovu. U důchodů je to (valorizace) přirozené a nemělo by jít o pouhou valorizaci. Mzda se však odvíjí od souborů nejrůznějších ekonomických faktorů, které stát neovlivňuje, nebo by alespoň neměl.

Mirek Topolánek

To jsou otázky spíše na exekutivu. Osobně říkám, že zcela nepochybně. Teď máme jedinečnou situaci (vlastně jsme v ní již byli za vlád Špidly, Grosse a Paroubka, kdy jsme prožívali poměrně masivní ekonomický růst, ale co se týká zadluženosti a mandatorních výdajů jsme neudělali vůbec nic). V těžkých dobách, kdy je krize a dostáváme se do recese, je snižování dluhu složité, což bylo vidět v tom mém období.

Měla by zadluženost obyvatel vůči státu například odpuštěním penále za dlužnou částku? To je zase otázka na politické strany a jejich předáky, ne na prezidentského kandidáta. Obecně odpovím, že zde hrozí morální hazard. Všichni si pak myslí, že mohou žít na dluh a stát, to znamená daňoví poplatníci, to za ně zaplatí. Myslím si, že v ojedinělých případech, které se dnes standardně řeší, lze takovou věc udělat. Ale plošně jsem proti, protože to vytváří podhoubí bezstarostnosti a fakticky žití na úkor jiných, odpovědných, kteří zaplatí dluhy za ty nezodpovědné.

Jste pro valorizaci minimální mzdy a důchodů? U minimální mzdy (což je ale opět odpovědnost vlády, ne prezidenta) jsem proti, protože minimální mzda vlastně nezaměstnanost zvyšuje a problém nízkých mezd vůbec neřeší. V mnoha zemích EU vůbec není. Jsem pro zákonem stanovenou valorizaci důchodů, která vždy vychází z vazby na průměrnou mzdu a inflaci.

Zdroj:
ČTK
Česká republika
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
25. 2. 2021 12:31
Dominik Stroukal: Kdo chce těžit z výhod bitcoinu, nesmí se bát propadů o desítky procent
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat