Jak se chránit před chaosem na trzích? Zkuste těchto sedm opčních strategií

Na přelomu loňského a letošního roku dosáhly akciové trhy vrcholu, pak ale došlo k prudkému obratu níže. Nejenže se negativně projevují rostoucí inflace a bezprostřední hrozby plynoucí ze zvyšování úrokových sazeb, v posledních týdnech se k tomu přidal ozbrojený konflikt na Ukrajině. Jeho dlouhodobé důsledky zatím nejsou jasné, dopady například na ceny energií jsou ale patrné již nyní. Válka navíc samozřejmě nijak nepřispívá k celkové geopolitické stabilitě. Vede naopak k nejistotě, což je něco, co investoři nemají rádi.

Právě nejistota způsobuje výrazné fluktuace cen. Základem úspěchu (nejen) v takovém prostředí je diverzifikace, ale co dále? To závisí na vizi konkrétního investora. Pokud si myslíte, že je současný propad cen dočasný a dělá se kolem něj zbytečný povyk, nemusíte dělat nic. Pokud si ale myslíte, že může dojít k dalšímu, ještě výraznějšímu propadu, je důležité něco dělat.

Není potřeba zdůrazňovat, že byste se k níže uvedeným možnostem měli uchýlit pouze tehdy, pokud věříte, že se akcie, index či odvětví, do nichž jste investovali, (časem) zmátoří. Pokud jste přesvědčeni, že se daný titul propadne a v nadcházejících letech zůstane na nižší úrovni, měli byste se jej bez milosti zbavit. Uvedené strategie jsou navíc vhodné pro pokročilé investory, kteří chápou, jak fungují opce.

1. Peníze vládnou

Podívejte se na své celkové portfolio s dostatečným nadhledem a zapomeňte na původní nákupní cenu. Zaměřte se hlavně na celkovou čistou hodnotu, protože právě celkovou hodnotou kapitálu je potřeba se řídit. A uvědomte si, že prodej konkrétního titulu nebude mít na váš celkový kapitál žádný vliv (s výjimkou transakčních nákladů). Svůj celkový kapitál můžete vnímat jako souhrn svého portfolia na nejvyšší úrovni agregace. S tímto přístupem se povznesete nad úroveň jednotlivých aktiv, která právě držíte, a to vám může pomoci provést potřebné změny.

Podívejte se na své portfolio následovně: Kdybyste měli jeho současnou hodnotu v hotovosti a tu se chystali investovat, vypadalo by vaše portfolio stejně? Pokud jste spokojení, není potřeba nic podnikat. Pokud ne, proveďte takové změny, abyste byli spokojenější. A nejjednodušším způsobem je vyměnit držené pozice za peníze. Chcete například raději snížit riziko svého portfolia o 50 %? Omezte svou pozici na polovinu.

2. Dlouhodobé opce místo akcií

Jaká je výhoda této strategie? Jistě, když si kupujete call opci, musíte zaplatit prémii. Ale to je zároveň vaše nejvyšší možná ztráta. Pokud si koupíte akcii za 15 EUR, můžete přijít o 15 EUR. Nebo se můžete rozhodnout koupit dlouhodobou call opci, která je takzvaně "v penězích". Například dvouletá call opce s realizační cenou 12 EUR (v následujících dvou letech máte právo koupit si danou akcii za 12 EUR) vás bude stát (v závislosti na volatilitě) 4 EUR. Tato 4 EUR představují vaši maximální ztrátu. Pokud vlastníte akcie, které se propadnou z 15 EUR na 7,50 EUR, přijdete o 7,50 EUR. Níže půjde samozřejmě i hodnota zakoupené call opce a možná už bude jen 1,25 EUR. Utrpíte ztrátu, ale ta bude mnohem menší než 7,50 EUR, o která byste přišli, kdybyste měli v držení přímo akcie. A pokud se cena podkladového titulu zvýší, vy na tom díky dlouhodobé call opci vyděláte.

3. Vypsat put opce místo části akcií

Představte si, že vlastníte 1 000 akcií, které teď mají hodnotu 20 EUR. Dané společnosti sice důvěřujete, ale zároveň si uvědomujete, že když se propadá celý trh, klesá i hodnota vašich akcií. A na obzoru vidíte temná mračna, která se stahují nad celým trhem. Můžete zkusit prodat polovinu svých akcií a zároveň vypsat 5 put opcí (prodat 5 put opcí) pod současnou cenou akcií. Pokud vaše akcie budou posilovat, tak na těch 500 akciích, které vám stále patří, vyděláte. Navíc můžete za zisk považovat i získanou opční prémii, protože bezcenné opce propadnou. Takže když trh opět posílí, vy na tom vyděláte. Pokud ale budou akcie dále ztrácet, budete je muset nakoupit za realizační cenu put opce, kterou jste prodali. To ovšem znamená, že prodané akcie koupíte zpět za cenu menší, než byla jejich původní prodejní cena. Díky tomu vás tedy propad ceny zasáhne jen částečně.

4. Vypsat call opce na své akcie

Když vypíšete call opci, zavazujete se prodat. Tuto taktiku mnozí investoři nemají rádi, protože mají pocit, že omezuje jejich růstový potenciál. Je tomu ale opravdu tak? Předpokládejme, že se titul obchoduje za 10 EUR a call opce s realizační cenou 11 EUR je nabízena za 1 EUR. Pokud vypíšete takovou call opci (jeden call na 100 akcií, které máte), vytvořili jste si rezervu 1 EUR na pokles tohoto titulu. Pokud akcie ztratí 50 %, nezachrání vás to, ale je to lepší než nic. A pokud začne titul stoupat, můžete udělat jednu za dvou věcí:

  • První možností je nedělat nic a prodat akcie za 11 EUR (v podstatě za 12 EUR protože jste již dostali opční prémii 1 EUR).
  • Pokud akcie prodávat nechcete, můžete vypsanou call opci přerolovat na vyšší realizační cenu. To se dělá ve chvíli, kdy je vypsaná call opce takzvaně "na penězích". Pokud například cena stoupla na 10,95 EUR, je čas vypsanou call opci přerolovat. Důvod, proč to udělat, když je call opce "na penězích", je ten, že to v danou chvíli můžete udělat s kladným zůstatkem. Call 11 přerolujete na call 12 s pozdějším datem vypršení splatnosti. Díky přerolování ve chvíli, kdy se titul obchoduje kolem realizační ceny, platíte za zpětný odkup call opce méně, než dostanete za call opci, kterou prodáte. Pokud to odpovídá vaší vizi, můžete toto rolování provádět opakovaně.

5. Chránit své akcie nákupem put opcí

Spousta investorů ví, jak fungují put opce. Nákupem put opce získáváte právo prodat své akcie za realizační cenu až do doby, kdy opce vyprší. Zároveň ale mnoho investorů považuje put opce za příliš drahé. Put opce "na penězích" může klidně stát 8-10 % (hodnoty podkladového aktiva), v prostředí s vysokou volatilitou může být toto procento ještě vyšší. Takže nákupem put opcí můžete své akcie chránit, ale je to nákladné řešení. O něco levnější možností je nakoupit místo jednotlivých put opcí takzvaný put spread. Je to menší investice, ale i nabízená ochrana je omezenější.

6. Chránit akciové investice do akcií pomocí collar opce

Jedním ze způsobů, jak vysokou cenu ochrany řešit, je kombinace strategií 4 a 5. Jde o takzvanou collar opci. V rámci této strategie vypíšete takzvanou call opci "mimo peníze" (out of the money) a z výdělku koupíte put opci. To znamená, že se (prostřednictvím vypsané call opce) zavazujete prodat za vyšší cenu, ale zároveň máte právo prodat akcie za realizační cenu (zakoupené) put opce. Omezíte tím svůj potenciál zisku v případě růstu ceny podkladového aktiva, ale zároveň omezíte i riziko spojené s poklesem. Tato strategie je vhodná pro investory, kteří chtějí limitovat riziko.

7. Vypsat call opce i put opce

Jedná se o kombinaci strategií 3 a 4. Předpokládejme, že na počátku máte dlouhou pozici o velikosti 1 000 akcií bez jakýchkoli opcí. Nyní můžete prodat 500 akcií (polovinu pozice), zároveň vypsat pět put opcí s nižší realizační cenou a prodat pět call opcí s vyšší realizační cenou. Opční prémie, kterou získáte za své call a put opce, představuje polštář, který vám vykompenzuje mírný pokles ceny akcií. Platí ale opět, že pokud máte pocit, že vaše akcie nebudou dlouhodobě stoupat, a naopak se bojíte, že může jít jejich cena výrazně klesnout, prostě je všechny prodejte.

Pokud využijete tuto strategii, je vaše pozice následující: Dlouhá pozice odpovídající polovině akcií, které jste vlastnili původně, závazek nakoupit za cenu nižší, než je ta aktuální, a závazek prodat za cenu vyšší, než je aktuální cena akcií. Pokud se akcie propadnou, budete muset nakoupit 500 akcií za cenu podstatně nižší, než za jakou jste je prodali. A pokud půjdou akcie nahoru, buď vypsanou call opci přerolujete, jak je zmíněno ve strategii 4, nebo své akcie prodáte za realizační cenu prodané call opce.

Vždy si uvědomte, na co psychicky i finančně stačíte (zvlášť když vypisujete nekryté put opce). Pokud se rozhodnete pro strategii prodeje nekrytých put opcí, abyste získali prémii, ale ve skutečnosti nemáte v úmyslu příslušné akcie koupit, držte se (obrazně řečeno) v takové hloubce, kde ještě stačíte. Až příliš často se investoři soustředí jen na maržové závazky, které s sebou vypisování opcí nese. Zapomínají ale zohlednit skutečná rizika. Pokud je akcie za 10 EUR, může být maržový závazek nekryté krátké put opce 150 EUR. To může vést k tomu, že jich investoři prodají příliš mnoho, protože si mohou potřebnou marži bez problémů dovolit. Dokud jsou akcie stabilní, nebo dokonce stoupají, není potřeba si dělat vrásky. Ale když se začne akciový trh propadat, může vám taková strategie způsobit značné problémy. Teprve ve chvíli, kdy trh opravdu zamíří ke dnu, ukazuje se jasně rozsah skutečné expozice. Takže se držte v mezích odpovídajících velikosti kapitálu, který máte, zejména pokud vypisujete put opce. Nedívejte se jen na marži, ale uvědomte si i svou expozici v podkladových aktivech.

Sečteno a podtrženo, opce nabízejí dostatečné příležitosti ke konsolidaci zisků. Než se však rozhodnete pro některou z uvedených strategií, ujistěte se, že jste ji plně pochopili.


Žádost o on-line obchodní a investiční účet ZDE, demo účet ZDE.

Chcete získat 200 USD na poplatky? Podívejte se SEM a založte si účet.

Video thumbnail play-btn
Obrázek: Freeimages.com
1. 3. 2022 20:30
Jak investovat do akcií #3: Ochrana portfolia pomocí CFD a opcí krok za krokem

Jak investovat do akcií prostřednictvím CFD a opcí? Kde všude se obchoduje a jak vybrat vhodné nástroje? A jak se...

Zdroj:
Saxo Bank
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Pravidla a doporučení pro investování
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
3. 2. 2023 10:09
Koblic (BCPP): Ceny energií půjdou dolů, zestátnění ČEZ je ekonomická pitomost
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek:
1. 2. 2023 17:02
Co nového v kryptosvětě: Problémy Binance, (stále) malý trh s bitcoinem a chybné chápání digitálních…
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
1. 2. 2023 10:23
Šokující předpověď Steena Jakobsena (Saxo Bank): Česko se brzy vzdá koruny a přijme euro
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká koruna
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Dánsko
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
31. 1. 2023 6:23
Hájek (XTB): Rok 2023 nebude přát akciovým býkům, americký trh není atraktivně oceněný
Americké akcie
Přestat sledovat
Ocenění
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat