Jsou akcie na emerging markets (opět) levné?
|

Jsou akcie na emerging markets (opět) levné?

Akcie na rozvíjejících se trzích za sebou nemají dobrý rok. Politická rizika, silnější americký dolar a zpomalující růst v Číně na ně působí negativně. To ale může nahrávat kontrariánům, pro které začínají být tyto trhy atraktivní.

Emerging Markets Ocenění P/E Rizika Světové akcie

Akcie na rozvíjejících se trzích začínají být pro investory cenově zajímavé. Ukazuje to riziková prémie, která v poslední době, zejména v porovnání s akciemi v USA a na dalších vyspělých trzích, opět roste.

Riziková prémie nabízí zajímavý pohled na ocenění akciového trhu, protože bere v úvahu ziskový výnos (obrácená hodnota ukazatele P/E; ukazuje, jaký výnos by investor obdržel, pokud by byl celý zisk firmy vyplacen jako dividenda) upravený o reálný výnos (výnosy dlouhodobých státních dluhopisů očištěné o inflaci). Jde vlastně o kompenzaci za převzetí akciového rizika v porovnání s bezpečnými výnosy z vládních dluhopisů. Čím vyšší je riziková prémie, tím výnosnější je pro investora držení akcií.

Riziková prémie u akcií z rozvíjejících se trhů v poslední době roste, a to jak v porovnání s americkými akciemi, tak s ostatními trhy. Celkově je riziková prémie na mladých trzích nejvyšší od krize v roce 2008, což tyto trhy dělá atraktivnějšími, zejména v porovnání s americkými tituly, jejichž riziková prémie po devítiletém býčím trendu rychle klesá.

Otázkou zůstává, zda je relativní atraktivita akcií na emerging markets důvodem pro to, aby je investoři považovali za levné, a tedy vhodné k nákupu. Je totiž potřeba brát v potaz to, že zmiňovaná rizika (politické riziko, zpomalování v Číně a silnější dolar) nikam nemizejí. Atraktivnější ocenění nicméně může ostatní proměnné v očích investorů, minimálně dočasně, odsunout na vedlejší kolej.

Zdroj: Topdown Charts