Menší hedgeové fondy jsou lepší
|

Menší hedgeové fondy jsou lepší

Méně je někdy více. Často to platí i ve světě investic. Nedávno publikovaná studie došla k poměrně nepřekvapivému závěru, že menší hedgeové fondy dosahují lepší výkonnosti než jejich větší konkurenti. Roli však hrají také délka fungování a s tím spojené poplatky.

Hedgeové fondy Poplatky Investování

Chao Gao a Chengdong Yin z Krannert School of Management na Purdue University a Tim Haight z Loyola Marymount University koncem dubna publikovali studii Size, Age, and the Performance Life Cycle of Hedge Funds, v níž zkoumali možný vliv velikosti a stáří fondu na jeho výkonnost. Vzhledem k tomu, že na tom hedgeové fondy od poslední finanční krize nejsou nejlépe, pokud jde o oblibu u investorů, může být studie dobrým vodítkem i pro ty, kdo chtějí do této třídy aktiv investovat.

"Nevýhody z rozsahu významně přispívají k poklesu výkonnosti společně s tím, jak dlouho hedgeový fond funguje. Malé fondy překonávají ty velké a s větší pravděpodobností dosahují dobré výkonnosti. S velikostí fondu navíc roste i podíl poplatku za správu peněz na celkovém ohodnocení manažera fondu, což opět zhoršuje výkonnostní vyhlídky. Celkově výsledky výzkumu naznačují, že vliv doby fungování fondu na jeho výkonnost do značné míry souvisí s velikostí fondu. Udržitelná výkonnost je tedy možná pouze tehdy, když fond zůstane malý," píše se ve studii.

Autoři rozdělili fondy do tří skupin podle velikosti na začátku každého roku (sledovali výkonnost v letech 1994-2016) a pak hodnotili výkonnost fondů v každé skupině. Do skupiny malých fondů patří ty, které spravují majetek do 10 milionů dolarů, střední fondy mají pod správou 10-100 milionů a velké fondy obhospodařují majetek přes 100 milionů dolarů.

Je zajímavé, že novější fondy mají tendenci překonávat starší konkurenci. Čím je ale fond menší, tím má doba jeho fungování na výkonnost menší vliv.

Častým problémem hedgeových fondů je jejich struktura poplatků, respektive manažerských odměn. Ty často nekorespondují se zájmy investorů. Tento neduh se přitom stále více projevuje s tím, jak fondy rostou.

"Když objem peněz pod správou roste, mohou správci fondů ztrácet motivaci ke zlepšení výkonnosti, protože většina jejich odměn pochází z poplatků vyplývajících z objemu majetku pod správou," uvádí studie. Těm se přitom nepodařilo prokázat, že vyšší výkonnost malých fondů souvisí s jejich větší rizikovostí.

Zdroj: Institutional Investor