Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii
|

Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii

Komerční banka vykázala za rok 2017 čistý zisk 14 miliard korun. Oproti roku 2016 jí tak zisk bez započtení jednorázových příjmů za prodej podílů ve společnostech VISA Europe a Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017 vyskočil o 15,2 %. Výsledek podpořilo snížení opravných položek.

Komerční banka Banky Evropské banky Akcie ČR Výsledková sezóna

Provozní výnosy loni Komerční bance klesly oproti roku 2016 o 2,2 % na 31,06 miliardy Kč. Toto srovnání je však výrazně ovlivněno příjmem za podíl ve společnosti VISA Europe z roku 2016. Bez tohoto jednorázového příjmu by výnosy vzrostly meziročně o 0,9 %, a to díky vyšším výnosům z finančních operací. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize bance poklesly.

Čisté úrokové výnosy loni klesly o 1,2 % na 20,81 miliardy Kč. Průměrné výnosy z reinvestování vkladů byly nižší než v roce 2016, tržní úrokové sazby se ale začaly zvedat, což se projevilo pozitivně ve druhém pololetí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v roce 2017 snížila na 2,3 % z 2,5 % v roce 2016.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se loni snížily o 3,3 % na 6,47 miliardy Kč. Příjmy z transakčních poplatků se snížily poté, co Komerční banka na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala svůj většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky Cataps. Čisté výnosy z provizí klesly, protože společnost ESSOX zvedla objem vyplacených provizí.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příjmu z roku 2016 za podíl ve VISA Europe vzrostl o 24,3 % na 3,58 miliardy Kč. Neočištěný výsledek byl meziročně horší o 6,8 %. Výsledek vylepšila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před a krátce poté, co ČNB 6. dubna ukončila svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně klesla v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné předem, ale vyšší volatilita tržních sazeb přinesla jisté oživení v posledních měsících roku. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí byly stabilní, rostoucí objem transakcí byl kompenzován nižší průměrnou cenou za tyto transakce.

Provozní náklady banky očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,2 % na 14,19 miliardy Kč. Výsledek se zahrnutím příjmu z prodeje a přecenění části portfolia budov centrály v prvním čtvrtletí byl meziročně horší o 4,6 % a činil 13,38 miliardy Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 4,1 % na 7,32 miliardy Kč, k čemuž přispěly zvýšení průměrných mezd a růst počtu zaměstnanců o 0,4 % na 8 492. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 0,8 % na 4,41 miliardy Kč. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) dosáhly 862 milionů Kč, meziročně o 2 % méně.

Komerční banka - hospodářské výsledky za rok 2017

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v ČR, úspěšnými výsledky vymáhání v samotné bance i v jejích dceřiných společnostech a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo 392 milionů Kč, ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve výši 182 miliardy Kč v roce 2016. To v relativním vyjádření představuje -6 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia roku 2017.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci prosince 2017 dosahoval 79,1 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 10,4 %. Kapitálová přiměřenost činila 18,6 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 76,5 miliardy Kč (+6,8 % meziročně). Ukazatel Tier 1 dosáhl 18 %, nově přidaný Tier 2 kapitál dosáhl 2,6 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv skupiny. Celkové kapitálové požadavky k 1. lednu činily v poměru ke konsolidovanému objemu rizikově vážených aktiv 15,5 %.

Komerční banka - vybrané ukazatele (k 31. 12. 2017)

Růst úvěrového portfolia i vkladů klientů

Celkový hrubý objem úvěrů loni vzrostl oproti roku 2016 o 2 % na 607,4 miliardy Kč. V rámci úvěrování občanů celkový objem úvěrů na bydlení stoupl o 6,5 %, z toho objem hypoték občanům narostl o 5,3 % na 218,9 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 12,4 % na 43,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,5 % na 37,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům klesl meziročně o 2,3 % na 304,6 miliardy Kč. Tento výsledek byl ovlivněn posilováním české koruny, větším objemem vydávání dluhopisů společnostmi, přetrvávajícími vlivy měnových intervencí a intenzivní konkurencí na trhu, kde je přebytek likvidity. Úvěry malým podnikům vzrostly o 5,3 % na 34,1 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj úvěrového portfolia

Celkový objem vkladů ve skupině Komerční banky se zvýšil meziročně o 9 % na 762 miliard Kč. Vklady občanů v Komerční bance se zvýšily meziročně o 9,3 % na 251,5 miliardy Kč, depozita v Modré pyramidě naopak klesla o 2,2 % na 62,7 miliardy Kč, což bylo způsobeno splatností starých smluv. Prodej nových smluv však výrazně narostl. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 9,6 % na 432,3 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,8 % na 53,3 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 1,7 % na 47,8 miliardy Kč. Objem prostředků klientů skupiny v podílových fondech se zvýšil o 12,5 % na 62,9 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj vkladů klientů

Banka navrhuje dividendu 47 Kč na akcii

Představenstvo navrhuje za loňský rok výplatu dividendy 47 Kč na akcii. Celkem Komerční banka, bude-li návrh schválen, vyplatí ve formě dividend 8,932 miliardy Kč. Výplatní poměr tak dosáhne 60 % konsolidovaného čistého zisku. Hrubý dividendový výnos je 5,2 %.

Komerční banka - výše dividendy za jednotlivé roky

"Výsledek na úrovni celkových výnosů a provozních nákladů je v souladu s našimi cíli. Náklady rizika jsou dokonce lepší, než jsme plánovali, jejich současná úroveň ale není udržitelná. V oblasti úvěrování je uspokojivý výsledek v retailovém bankovnictví. Financování korporací bylo ovlivněno narušením některých cen na mezibankovním trhu v souvislosti s měnovými intervencemi, což firmy na českém trhu vedlo k upřednostnění financování v eurech namísto v korunách," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Solidní čtvrté čtvrtletí

Za samotné čtvrté čtvrtletí Komerční banka vykázala celkové provozní výnosy 7,93 miliardy Kč (4Q2016: 7,77 miliardy Kč), provozní náklady 3,53 miliardy Kč (4Q2016: 3,51 miliardy Kč) a čistý zisk 3,79 miliardy Kč (4Q2016: 3,14 miliardy Kč). Čistý úrokový příjem stoupl z 5,3 na 5,32 miliardy Kč, příjem z poplatků a provizí se zvýšil z 1,6 na 1,68 miliardy Kč a zisk z finančních operací stoupl z 826 na 862 milionů Kč.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 4Q2017

"Čísla za čtvrté čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5,323 miliardy Kč) a čistá úroková marže mezikvartálně mírně vzrostla (z 2,2 % na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl meziročně jen o 2 % na 606 miliard Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl za rok o 3 % na 4,564 miliardy Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4,083 miliardy Kč)," shrnul analytik Milan Lávička z J&T Banky. "Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q2016) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech loňského roku vyšší než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % na 3,705 miliardy Kč (odhad trhu: 3,128 miliardy Kč). Navrhovaná dividenda je o 4 Kč vyšší, než se čekalo. Rozdíl vychází z vyššího zisku a také z toho, že výplatní poměr je 60 % čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % čistého zisku. Celkově považujeme oznámené výsledky za velice silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR."

"Výsledky Komerční banky vyznívají příznivě. Nejenže rizikové náklady byly opět pozitivním překvapením, i příjmy předčily očekávání. Provozní náklady byly naopak mírně vyšší, než se čekalo. Pozitivním překvapením je i navrhovaná dividenda. Kapitálová pozice banky je silná, zůstává jí dostatečný polštář nad požadovanou regulatorní úrovní. Negativem je slabý růst úvěrů v celém loňském roce. Hlavní měrou se pod to podepsal slabší vývoj v korporátním segmentu, který vyrovnává solidní čísla z retailové části byznysu a u menších podniků," doplnil analytik Thomas Unger z Erste Group Bank.

"V roce 2018 se zaměříme na další zlepšení adaptability Komerční banky na rychlé změny, kterými bankovní trh prochází. Vlivem technologického vývoje, regulace i nabídky konkurence se rychle mění preference klientů," dodal Jan Juchelka.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Na konci prosince 2017 Komerční banka a její dceřiné společnosti obsluhovaly 2,4 miliony klientů. Samotná Komerční banka měla 1,664 milionu klientů, meziročně o 0,6 % více.

Zdroj: Komerční banka
Americké banky bez výjimky prošly zátěžovými testy Fedu, ustály by i…
Americké banky bez výjimky prošly zátěžovými testy Fedu, ustály by i…
před hodinou

Americké banky bez výjimky prošly zátěžovými testy Fedu, ustály by i hlubokou recesi

Americká centrální banka ve čtvrtek zveřejnila výsledky zátěžových testů 35 domácích bank. Všechny finanční ústavy...
Americké banky Banky Spojené státy americké (USA)
Americké akcie ve čtvrtek oslabily, dolů je stáhlo rozhodnutí soudu o…
Americké akcie ve čtvrtek oslabily, dolů je stáhlo rozhodnutí soudu o…
před hodinou

Americké akcie ve čtvrtek oslabily, dolů je stáhlo rozhodnutí soudu o e-shopech

Americké akcie ve čtvrtek oslabily, a to především kvůli rozhodnutí nejvyššího soudu USA ohledně vybírání daní...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Státy USA mohou podle soudu e-shopům nařídit výběr prodejní daně
před hodinou

Státy USA mohou podle soudu e-shopům nařídit výběr prodejní daně

Nejvyšší soud USA ve čtvrtek rozhodl, že státy mohou od internetových maloobchodů požadovat, aby od zákazníků...
Spojené státy americké (USA) Maloobchod Daně
Řecká energetická firma PPC má šest zájemců včetně českých
20:43

Řecká energetická firma PPC má šest zájemců včetně českých

O 40% podíl v uhelných elektrárnách řecké státní energetické firmy Public Power Corp (PPC), kterou země prodává v...
Řecko Privatizace Energetika
Lagardeová varovala před riziky pro růst eurozóny
20:23

Lagardeová varovala před riziky pro růst eurozóny

Rostoucí rizika ohrožují hospodářský růst eurozóny, uvedla ve čtvrtek na tiskové konferenci v Lucemburku šéfka...
Mezinárodní měnový fond Eurozóna Rizika
Britské aerolinky požádají Brusel, aby zakročil proti stávkám
20:06

Britské aerolinky požádají Brusel, aby zakročil proti stávkám

Společnost AG, vlastník British Airways, a nízkonákladové aerolinky Ryanair se chystají předložit Evropské komisi...
Spojené království Doprava Odbory
Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst
19:14

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

Firma T-Systems, ztrátová divize německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom, se v zájmu návratu do...
Deutsche Telekom Pracovní trh Telekomunikace
Bývalý kancléř Schröder zůstává předsedou dozorčí rady Rosněfti
18:53

Bývalý kancléř Schröder zůstává předsedou dozorčí rady Rosněfti

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder si podrží místo předsedy dozorčí rady ropného koncernu Rosněfť. V sibiřském...
Německo Rusko Ropa
Evropské burzy ve čtvrtek uzavřely v mínusu, nedařilo se italským…
Evropské burzy ve čtvrtek uzavřely v mínusu, nedařilo se italským…
18:00

Evropské burzy ve čtvrtek uzavřely v mínusu, nedařilo se italským bankám

Evropské akciové trhy zakončily čtvrteční seanci v červených číslech, když investoři čekali na výsledek jednání...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Šéfovi Intelu rezignoval na svou pozici kvůli vztahu na pracovišti
Šéfovi Intelu rezignoval na svou pozici kvůli vztahu na pracovišti
17:39

Šéfovi Intelu rezignoval na svou pozici kvůli vztahu na pracovišti

Šéf amerického výrobce čipů Intel Brian Krzanich nuceně rezignoval kvůli vztahu na pracovišti. Svým chováním se totiž...
Intel Americké akcie Management
Páteční valná hromada ČEZ podle analytiků přinese spory
17:22

Páteční valná hromada ČEZ podle analytiků přinese spory

Páteční valná hromada energetické společnosti ČEZ bude plná nejrůznějších sporů, shodují se analytici. Poukazují...
ČEZ Akcie ČR Energetika
Německý koncern Siemens údajně reorganizuje své divize
Německý koncern Siemens údajně reorganizuje své divize
17:04

Německý koncern Siemens údajně reorganizuje své divize

Německý průmyslový koncern Siemens hodlá v zájmu zvýšení zisku sloučit některé své průmyslové divize. Plán na snížení...
Siemens Německo Evropské akcie
Pražská burza ve čtvrtek ztratila zhruba půl procenta, akcie Kofoly…
Pražská burza ve čtvrtek ztratila zhruba půl procenta, akcie Kofoly…
16:45

Pražská burza ve čtvrtek ztratila zhruba půl procenta, akcie Kofoly však zdražily o více než 3 %

Pražská burza ve čtvrtek nenavázala na zisk ze středečního obchodování, když index PX odepsal 0,52 % na 1 064,44 bodu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Moscovici: Rozhodnutí o Řecku ukáže, že finanční krize skončila
Moscovici: Rozhodnutí o Řecku ukáže, že finanční krize skončila
16:19

Moscovici: Rozhodnutí o Řecku ukáže, že finanční krize skončila

Ministři financí zemí platících eurem ve čtvrtek svým rozhodnutím o ukončení třetího záchranného programu pro Řecko...
Řecko Evropská unie Krize
Nová cla na dovoz z USA budou mít podle analytiků v ČR minimální dopad
15:18

Nová cla na dovoz z USA budou mít podle analytiků v ČR minimální dopad

Cla Evropské unie na dovoz některého zboží z USA, která v pátek vstupují v platnost, budou mít na českou ekonomiku...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Mezinárodní obchod
Ze světa investičních doporučení (21. června)
15:00

Ze světa investičních doporučení (21. června)

Které akcie si ve čtvrtek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Společnost CEFC Shanghai neuhradila v termínu úroky z dluhopisů
14:47

Společnost CEFC Shanghai neuhradila v termínu úroky z dluhopisů

Společnost CEFC Shanghai International Group, která je dceřinou firmou čínské CEFC China Energy, nezaplatila v...
Čína