Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii
|

Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii

Komerční banka vykázala za rok 2017 čistý zisk 14 miliard korun. Oproti roku 2016 jí tak zisk bez započtení jednorázových příjmů za prodej podílů ve společnostech VISA Europe a Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017 vyskočil o 15,2 %. Výsledek podpořilo snížení opravných položek.

Komerční banka Banky Evropské banky Akcie ČR Výsledková sezóna

Provozní výnosy loni Komerční bance klesly oproti roku 2016 o 2,2 % na 31,06 miliardy Kč. Toto srovnání je však výrazně ovlivněno příjmem za podíl ve společnosti VISA Europe z roku 2016. Bez tohoto jednorázového příjmu by výnosy vzrostly meziročně o 0,9 %, a to díky vyšším výnosům z finančních operací. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize bance poklesly.

Čisté úrokové výnosy loni klesly o 1,2 % na 20,81 miliardy Kč. Průměrné výnosy z reinvestování vkladů byly nižší než v roce 2016, tržní úrokové sazby se ale začaly zvedat, což se projevilo pozitivně ve druhém pololetí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v roce 2017 snížila na 2,3 % z 2,5 % v roce 2016.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se loni snížily o 3,3 % na 6,47 miliardy Kč. Příjmy z transakčních poplatků se snížily poté, co Komerční banka na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala svůj většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky Cataps. Čisté výnosy z provizí klesly, protože společnost ESSOX zvedla objem vyplacených provizí.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příjmu z roku 2016 za podíl ve VISA Europe vzrostl o 24,3 % na 3,58 miliardy Kč. Neočištěný výsledek byl meziročně horší o 6,8 %. Výsledek vylepšila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před a krátce poté, co ČNB 6. dubna ukončila svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně klesla v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné předem, ale vyšší volatilita tržních sazeb přinesla jisté oživení v posledních měsících roku. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí byly stabilní, rostoucí objem transakcí byl kompenzován nižší průměrnou cenou za tyto transakce.

Provozní náklady banky očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,2 % na 14,19 miliardy Kč. Výsledek se zahrnutím příjmu z prodeje a přecenění části portfolia budov centrály v prvním čtvrtletí byl meziročně horší o 4,6 % a činil 13,38 miliardy Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 4,1 % na 7,32 miliardy Kč, k čemuž přispěly zvýšení průměrných mezd a růst počtu zaměstnanců o 0,4 % na 8 492. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 0,8 % na 4,41 miliardy Kč. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) dosáhly 862 milionů Kč, meziročně o 2 % méně.

Komerční banka - hospodářské výsledky za rok 2017

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v ČR, úspěšnými výsledky vymáhání v samotné bance i v jejích dceřiných společnostech a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo 392 milionů Kč, ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve výši 182 miliardy Kč v roce 2016. To v relativním vyjádření představuje -6 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia roku 2017.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci prosince 2017 dosahoval 79,1 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 10,4 %. Kapitálová přiměřenost činila 18,6 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 76,5 miliardy Kč (+6,8 % meziročně). Ukazatel Tier 1 dosáhl 18 %, nově přidaný Tier 2 kapitál dosáhl 2,6 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv skupiny. Celkové kapitálové požadavky k 1. lednu činily v poměru ke konsolidovanému objemu rizikově vážených aktiv 15,5 %.

Komerční banka - vybrané ukazatele (k 31. 12. 2017)

Růst úvěrového portfolia i vkladů klientů

Celkový hrubý objem úvěrů loni vzrostl oproti roku 2016 o 2 % na 607,4 miliardy Kč. V rámci úvěrování občanů celkový objem úvěrů na bydlení stoupl o 6,5 %, z toho objem hypoték občanům narostl o 5,3 % na 218,9 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 12,4 % na 43,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,5 % na 37,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům klesl meziročně o 2,3 % na 304,6 miliardy Kč. Tento výsledek byl ovlivněn posilováním české koruny, větším objemem vydávání dluhopisů společnostmi, přetrvávajícími vlivy měnových intervencí a intenzivní konkurencí na trhu, kde je přebytek likvidity. Úvěry malým podnikům vzrostly o 5,3 % na 34,1 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj úvěrového portfolia

Celkový objem vkladů ve skupině Komerční banky se zvýšil meziročně o 9 % na 762 miliard Kč. Vklady občanů v Komerční bance se zvýšily meziročně o 9,3 % na 251,5 miliardy Kč, depozita v Modré pyramidě naopak klesla o 2,2 % na 62,7 miliardy Kč, což bylo způsobeno splatností starých smluv. Prodej nových smluv však výrazně narostl. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 9,6 % na 432,3 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,8 % na 53,3 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 1,7 % na 47,8 miliardy Kč. Objem prostředků klientů skupiny v podílových fondech se zvýšil o 12,5 % na 62,9 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj vkladů klientů

Banka navrhuje dividendu 47 Kč na akcii

Představenstvo navrhuje za loňský rok výplatu dividendy 47 Kč na akcii. Celkem Komerční banka, bude-li návrh schválen, vyplatí ve formě dividend 8,932 miliardy Kč. Výplatní poměr tak dosáhne 60 % konsolidovaného čistého zisku. Hrubý dividendový výnos je 5,2 %.

Komerční banka - výše dividendy za jednotlivé roky

"Výsledek na úrovni celkových výnosů a provozních nákladů je v souladu s našimi cíli. Náklady rizika jsou dokonce lepší, než jsme plánovali, jejich současná úroveň ale není udržitelná. V oblasti úvěrování je uspokojivý výsledek v retailovém bankovnictví. Financování korporací bylo ovlivněno narušením některých cen na mezibankovním trhu v souvislosti s měnovými intervencemi, což firmy na českém trhu vedlo k upřednostnění financování v eurech namísto v korunách," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Solidní čtvrté čtvrtletí

Za samotné čtvrté čtvrtletí Komerční banka vykázala celkové provozní výnosy 7,93 miliardy Kč (4Q2016: 7,77 miliardy Kč), provozní náklady 3,53 miliardy Kč (4Q2016: 3,51 miliardy Kč) a čistý zisk 3,79 miliardy Kč (4Q2016: 3,14 miliardy Kč). Čistý úrokový příjem stoupl z 5,3 na 5,32 miliardy Kč, příjem z poplatků a provizí se zvýšil z 1,6 na 1,68 miliardy Kč a zisk z finančních operací stoupl z 826 na 862 milionů Kč.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 4Q2017

"Čísla za čtvrté čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5,323 miliardy Kč) a čistá úroková marže mezikvartálně mírně vzrostla (z 2,2 % na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl meziročně jen o 2 % na 606 miliard Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl za rok o 3 % na 4,564 miliardy Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4,083 miliardy Kč)," shrnul analytik Milan Lávička z J&T Banky. "Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q2016) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech loňského roku vyšší než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % na 3,705 miliardy Kč (odhad trhu: 3,128 miliardy Kč). Navrhovaná dividenda je o 4 Kč vyšší, než se čekalo. Rozdíl vychází z vyššího zisku a také z toho, že výplatní poměr je 60 % čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % čistého zisku. Celkově považujeme oznámené výsledky za velice silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR."

"Výsledky Komerční banky vyznívají příznivě. Nejenže rizikové náklady byly opět pozitivním překvapením, i příjmy předčily očekávání. Provozní náklady byly naopak mírně vyšší, než se čekalo. Pozitivním překvapením je i navrhovaná dividenda. Kapitálová pozice banky je silná, zůstává jí dostatečný polštář nad požadovanou regulatorní úrovní. Negativem je slabý růst úvěrů v celém loňském roce. Hlavní měrou se pod to podepsal slabší vývoj v korporátním segmentu, který vyrovnává solidní čísla z retailové části byznysu a u menších podniků," doplnil analytik Thomas Unger z Erste Group Bank.

"V roce 2018 se zaměříme na další zlepšení adaptability Komerční banky na rychlé změny, kterými bankovní trh prochází. Vlivem technologického vývoje, regulace i nabídky konkurence se rychle mění preference klientů," dodal Jan Juchelka.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Na konci prosince 2017 Komerční banka a její dceřiné společnosti obsluhovaly 2,4 miliony klientů. Samotná Komerční banka měla 1,664 milionu klientů, meziročně o 0,6 % více.

Zdroj: Komerční banka
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
včera v 21:00

V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých akciových...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu
včera v 15:34

Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu

Několik tisíc lidí v sobotu před továrnou automobilky Renault ve francouzském městě Maubeuge protestovalo proti...
Francie Pracovní trh Auta
EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu
včera v 15:25

EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu

Německá vláda se dohodla s Evropskou unií ohledně záchranného balíčku devět miliard eur pro leteckou společnost...
Německo Evropská unie Deutsche Lufthansa
Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7
včera v 08:22

Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítla pozvánku amerického prezidenta Donalda Trumpa na možný summit vůdců zemí...
Donald Trump Německo Spojené státy americké (USA)
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
29. 5. 2020 22:30

Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly indexy Dow a S&P 500 více než 3 %

Americké akcie v pátek převážně zpevnily. Většinu průběžných ztrát smazaly po tiskové konferenci prezidenta Donalda...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
29. 5. 2020 18:00

Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale skončily v plusu

Evropské akcie v pátek nedokázaly navázat na sérii čtyř ziskových dnů a poměrně výrazně ztrácely, protože je...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
29. 5. 2020 17:53

Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím) nebude obchodovat?

Na pražské burze se objeví v pondělí akcie České zbrojovky, ale obchodovat se s nimi zatím nebude. Mluvčí BCPP Jiří...
Pražská burza Akcie ČR Zbraně
Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání
29. 5. 2020 17:46

Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání

Nevelkou naději na pokrok ve vyjednávání budoucích vztahů Evropské unie a Británie vkládají obě strany do dalšího...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům
29. 5. 2020 16:55

Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo bankovním titulům

Pražská burza v pátek znovu oslabila. Index PX klesl o 0,68 % na 895,52 bodu. Nejvýrazněji ztrácely akcie bankovní...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil
29. 5. 2020 16:30

Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil

Růst indické ekonomiky v prvním kalendářním čtvrtletí v důsledku koronaviru zpomalil na 3,1 % ze 4,1 % v předchozích...
Indie HDP Hospodářský růst
Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly
29. 5. 2020 16:05

Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly

Spotřebitelské výdaje ve Spojených státech se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadly o 13,6 %. To představuje...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelé
Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla
29. 5. 2020 15:20

Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla

Švédská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí navzdory šíření koronaviru mírně vzrostla. Vyplývá to ze zpřesněných...
Švédsko HDP Hospodářský růst
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
29. 5. 2020 14:33

Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily už bilion dolarů dolarů

Americké firmy s vysokým ratingem už letos od začátku roku emitovaly dluhopisy o objemu dvojnásobně větším, než ve...
Americké akcie Firemní dluhopisy Fed
Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl
29. 5. 2020 13:49

Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl

Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke konci dubna klesl na 36,85 % z 39,39 % ke konci...
České státní dluhopisy
Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008
29. 5. 2020 13:05

Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008

Podle amerického ministerstva obchodu klesly zisky firem v USA v prvním čtvrtletí o 13,9 %. Jde o největší propad od...
Americké akcie Zisky Výsledková sezóna
JDE Peet's získal z nabídky akcií 2,3 miliardy eur, jejich cena roste
29. 5. 2020 12:38

JDE Peet's získal z nabídky akcií 2,3 miliardy eur, jejich cena roste

Druhý největší výrobce balené kávy na světě, společnost JDE Peet's, získal z primární nabídky akcií 2,3 miliardy eur....
Primární úpis akcií (IPO) Evropské akcie
Ekonomiky Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí o 5,3 %
29. 5. 2020 11:36

Ekonomiky Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí o 5,3 %

Hrubé domácí produkty Francie a Itálie klesly v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím kvartálem v důsledku...
Itálie Francie HDP
Růst cen v eurozóně v květnu dále zpomalil na 0,1 %
29. 5. 2020 11:13

Růst cen v eurozóně v květnu dále zpomalil na 0,1 %

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v květnu zpomalilo na 0,1 % z dubnových 0,3 %. Vyplývá to z...
Eurozóna Inflace Koronavirus
Asijské akcie zakončily týden smíšeně
Asijské akcie zakončily týden smíšeně
29. 5. 2020 10:30

Asijské akcie zakončily týden smíšeně

Asijské akcie byly i poslední den v týdnu nejvíce ovlivňovány děním v Hongkongu a čínskou snahou zvyšovat svůj vliv v...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Akcie Philip Morris ČR budou k závěru obchodování vyřazeny z indexu…
29. 5. 2020 10:16

Akcie Philip Morris ČR budou k závěru obchodování vyřazeny z indexu MSCI Global Small Cap

K závěru pátečního obchodování budou efektivní změny převážení MSCI indexů. V rámci tohoto převážení budou vyřazeny...
Philip Morris ČR Akcie ČR Indexy