Daňové novinky platné od začátku roku aneb Na co byste si (také) měli dát pozor

Přestože změn pro rok 2022 není mnoho, dovolujeme si stručně shrnout ty nejvýznamnější a doplnit je o postřehy z judikatury a daňových kontrol z poslední doby. Připomínáme i novinky z roku 2021, které budou k řešení v daňové agendě většiny společnosti na počátku roku letošního.

Jako každý rok i letos daňové změny ovlivní rodinné rozpočty, a to zejména prostřednictvím:

  • navýšení daňové slevy na poplatníka na 30 840 Kč;
  • zvýšení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení až na 16 200 Kč, které souvisí se zvýšením minimální mzdy pro rok 2022;
  • vyšší slevy na druhé a další dítě, která vzrostla již pro rok 2021, ale za první část roku bude zohledněna až v ročním zúčtování za rok 2021 nebo v daňovém přiznání (obdobný postup platí pro strop daňového bonusu, který byl v průběhu roku zrušen);
  • snížení maximálního limitu pro odpočet úroků pro "bytovou potřebu" na 150 000 Kč, ale pouze v případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021;
  • nové sazby ve výši 23 % pro roční příjmy, které převýší 48násobek průměrné mzdy (1 867 728 Kč);
  • zvýšení základních sazeb zahraničního stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie, jako jsou Francie, Chorvatsko či Maďarsko.

V souvislosti s pracovními cestami do zahraničí připomínáme ohlašovací povinnost zaměstnavatele v jednotlivých členských státech dle Směrnice o vysílání zaměstnanců (více ZDE).

Korporátní daně

Ve vztahu ke korporátním daním nedochází pro rok 2022 k významnějším změnám. Zůstává zvýšení maximálního odpočtu darů z 10 % na 30 % daňového základu. V rámci závěrkových prací a přípravy podkladů pro daňová přiznání za rok 2021 však připomínáme změny v daňovém odpisování nehmotného majetku, jež se nově řídí účetními předpisy společnosti, zvýšení limitu pro zařazení samostatného movitého majetku do dlouhodobého majetku k odpisování na 80 tisíc Kč nebo možnost mimořádných odpisů pro majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

V lednu 2022 se nově podává formulář ročního Oznámení o "osvobozených" příjmech plynoucích do zahraničí, které nahrazuje původní měsíční hlášení, zároveň byl zvýšen limit ohlašovaných příjmů na 300 tisíc Kč stejného druhu příjmů pro jednoho příjemce.

Nejen ke konci každého roku doporučujeme zkontrolovat nastavení převodních cen k plněním ve skupině, a to jak z pohledu samotné výše cen, tak dokumentace prokázání přijatých plnění a jejich rozsahu. Dle naší praxe v této oblasti pokračují kontroly daňové správy, zároveň byl loni Generálním finančním ředitelstvím vydán pokyn k převodním cenám v oblasti finančních transakcí. Oblíbenými náklady, jež jsou pod drobnohledem finančních úřadů, jsou výdaje na reklamu, opravy kontra technické zhodnocení nebo doložení různých poradenských služeb, nájmů prostor či dalších obdobných služeb, co se týče rozsahu a okamžiku poskytnutých plnění.

Upozorňujeme rovněž na povinnost ověřovat správně zapsané údaje do evidence skutečných majitelů, jež jsou nezbytné pro případnou výplatu dividend. Stejně tak, pokud pobírá člen společnosti odměnu za výkon funkce, pro daňovou uznatelnost těchto nákladů je nutné upravit všechna tato plnění ve smlouvě, jež musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti. V opačném případě by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení člena společnosti se všemi právními důsledky. Pro jednatele či předsedy představenstva pak může být relevantní judikát z oblasti DPH, který opět potvrdil, že jejich činnost může představovat výkon ekonomické činnosti pro účely DPH. Jelikož český zákon tento přístup zatím nereflektuje, jednatelé zaměstnanci si v současné době mohou vybrat, zda chtějí vystupovat jako subjekty vykonávající ekonomickou činnost, či nikoli.

Změny v DPH

Pro plátce DPH nejvíce změn již proběhlo v druhé polovině roku 2021 ve vztahu k přeshraničnímu obchodu, tedy při prodeji zboží na dálku osobám nepovinným k dani (B2C), poskytování služeb osobám nepovinným k dani (B2C), prodeji zboží přes elektronické rozhraní (B2C). V rámci těchto změn byl rozšířen systém "one stop shop" i na odvod DPH při prodeji zboží na dálku a došlo ke zrušení osvobození dovozu zboží do hodnoty 22 EUR. Pro období listopadu a prosince byla prominuta DPH u dodání elektřiny a plynu.

Významná změna však čeká na poskytovatele cestovních služeb, kdy se mění pravidla DPH uplatňované z přirážky. Výpočet přirážky z cestovních služeb nebude již možný souhrnně za zdaňovací období, ale zvlášť u každé poskytnuté cestovní služby pro konkrétního zákazníka. Administrativně náročné pak bude zajistit povinnost přiznat DPH již při přijetí zálohy na platbu za cestovní službu nebo rozdělení základu daně u cestovních služeb poskytnutých v EU i ve třetí zemi (například letecký zájezd do třetí země).

Další změnou pro rok 2022 v oblasti DPH je úprava sazby u zdravotnických prostředků a jejich oprav a pak jsou známé změny spojené s vykazováním v hlášení Intrastat nebo s dodávkami do Spojeného království.  31. 12. 2021 skončila možnost odložení dovozního celního prohlášení až o 175 dní při vývozu zboží z EU do Británie a od 1. 1. 2022 je nutné podávat standardní úplná celní prohlášení nebo zjednodušená celní prohlášení za pomoci zprostředkovatele v Británii. Pokud podáváte hlášení Intrastat, zavádí se zjednodušené roční vykazování pro subjekty s objemem vývozu/dovozu mezi 12 a 20 miliony Kč, které neobchodují se zbožím ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží vyloučeném ze zjednodušeného vykazování. Dalšími změnami jsou například rozšíření okruhu vykazovaných údajů u vývozu o DIČ a zemi původu nebo změny kódů povahy transakce.

Z judikatury k DPH je pak jedním z nejzajímavějších rozsudek zpochybňující historickou informaci Ministerstva financí, která uvádí, že dodání domu takzvaně na klíč není možné považovat za majetek vytvořený vlastní činností pro účely DPH. V rámci ručení za daň pak rozsudek ve prospěch daňových poplatníků upřesnil, že pro naplnění podmínek pro ručení příjemce nestačí jen to, že je poskytovatel nespolehlivý plátce. Finanční úřad musí zkoumat a prokázat i další okolnosti, podle kterých příjemce mohl a měl vědět o tom, že daň nebude odvedena.

Z pohledu daňových kontrol a DPH jsou nyní zřejmě pro daňovou správu nejvíce aktuální daňové podvody v dodavatelském řetězci a s tím spojený takzvaný vědomostní test. Jakýkoli příjemce v tomto řetězci je vyzván k prokázání, že o daňovém podvodu nevěděl a ani neměl nebo nemohl vědět. Ke zpochybnění nároku na odpočet stačí i pouhá nedostatečná obezřetnost ze strany příjemce.

Daňové přiznání on-line

V procesu daní je nadále snaha o zjednodušení správy daní a vzájemné komunikace mezi správcem daně a poplatníkem. Pokračuje projekt Moje daně, aby byla daňová přiznání za rok 2021 podávána ve větší míře elektronicky. Tento způsob je podpořen prodloužením základní lhůty pro podání daňového přiznání v elektronické podobě o 1 měsíc (tedy do 2. 5. 2022).

Dále dochází ke zjednodušení kontrolních postupů, je připuštěna dálková forma komunikace při zahájení daňové kontroly, změnu rozsahu kontroly je pak možné dojednat korespondenčně. V případě dodatečných daňových přiznání však upozorňujeme na nepřípustná podání a související penalizaci, pokud je dodatečné přiznání podané před vyměřením daně ze strany správce daně dle předchozího podání.


Potřebujete pomoci s nastavením procesů zohledňujícím nejen daňové novinky roku 2021 a 2022 nebo s identifikací a řešením daňového a právního rizika? Neváhejte se obrátit na společnost HAVEL & PARTNERS.
 

Zdroj:
HAVEL & PARTNERS
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: WOOD & Company
26. 11. 2022 20:30
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (Vladimír Vávra, WOOD & Company)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Freepik.com
26. 11. 2022 7:00
Vladimír Bezděk (Avant): Každá krize má svůj začátek i konec, cyklických pozic bych se nezbavoval
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
23. 11. 2022 9:24
Kacerovský (WOOD & Company): Trh s kryptoměnami ještě může skrývat různé kostlivce, řada projektů je…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek:
20. 11. 2022 21:00
Ján Hájek (Česká spořitelna): Tlak na marže a zisky je výrazný, to nejhorší je teprve před námi.…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Ján Hájek
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat