Kristýna Lojková: Úvěry na nákup půdy poskytujeme především zemědělským prvovýrobcům

Česká spořitelna financuje třetinu celého zemědělského sektoru v ČR a s financováním zemědělců má téměř 200 let zkušeností. Zemědělství dlouhodobě věnujeme pozornost a jsme si plně vědomi jeho významu jako národního bohatství. I proto zemědělským klientům vycházíme maximálně vstříc při řešení financování jejich záměrů, říká specialistka na zemědělství Kristýna Lojková z České spořitelny.

Jak hodnotíte současný vývoj v českém zemědělském sektoru?

Zemědělství je složitý obor se silnými zásahy státu, a jako takový se musí vypořádat s celou řadou problémů a komplikací. Je těžké to hodnotit. Bedlivě sledujeme všechny aktuální trendy a těší nás například to, že české domácnosti ve větší míře vyhledávají a také jsou schopny ocenit lokální produkty. Tento trend dává solidní základ pro další rozvoj českého zemědělství.  

Které další trendy jsou důležité?

Klíčovou roli hrají moderní technologie a inovativní postupy, jejichž využívání vede k nárůstu produktivity a snižování provozních nákladů v zemědělských podnicích. Za pozitivní také považujeme novou zemědělskou koncepci vlády, která plánuje do roku 2030 navýšit soběstačnost českého zemědělství v základních komoditách prostřednictvím snížení plochy pro pěstování olejnin a obilovin a navýšení podpory v oblasti živočišné výroby. Tím by mělo dojít k vyrovnání nerovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.

"Česká spořitelna si je vědoma toho, že soběstačné zemědělství, produkce a konzumace lokálních potravin je národním bohatstvím, které je unikátní pro každou zemi. Proto, před více než 15 lety vznikl  uvnitř České spořitelny tým odborníků zaměřených na zemědělství. Vznikl také speciální program pro zemědělce TOP AGRO, který obsahuje finanční produkty a služby jim šité přímo na míru," říká Kristýna Lojková.

Nabídka České spořitelny

O jaké typy financování mají vaši zemědělští klienti největší zájem?

Za celou dobu dlouhé existence České spořitelny byli zemědělci vždy jejími klíčovými klienty a ona jejich oblíbenou bankou. Známe jejich potřeby. Poskytujeme účelové investiční úvěry na budování, rekonstruování nebo modernizaci provozoven, na nákup zemědělské techniky nebo půdy. Je nám jasné, že zejména v období sklizně, jsou čas peníze, a proto jsme připraveni i ve spolupráci s naší dceřinou společností Erste Leasing vyřídit financování nákupu traktoru nebo sklízecí mlátičky rychle a bez zbytečné administrativy. Naše nabídka ale není nijak omezená, stále se zajímáme o aktuální vývoj a reagujeme na nové trendy. 

Můžete být konkrétnější?

Vzhledem k tomu, že zemědělství je závislé na sezónnosti a dotacích a významná část příjmů zemědělců pochází ze státního, nebo unijního rozpočtu, nabízíme klientům také provozní financování k překlenutí výpadku příjmu v průběhu roku. Překlenovací úvěry jsou využívány celkem hojně. Díky provozním úvěrům jsou zemědělci méně závislí na svých dodavatelích na takzvaných zelených dodavatelských úvěrech.

Čím se liší nabídka České spořitelny od ostatních bank na trhu?

Nabídky většiny bank jsou hodně podobné, ale my jsme díky našim dlouholetým zkušenostem schopni lépe posuzovat atypické projekty a nemáme problém s přípravou a schvalováním složitých operací. Díky tomu také dokážeme odhalit potenciální nebezpečí u projektu, která by mohla klientovi znepříjemnit jeho realizaci. Díky našim obchodníkům přímo v regionech máme s našimi zemědělskými klienty vybudovány kvalitní a dlouholeté vztahy. Účastníme se nebo i přímo pořádáme pravidelná setkávání na zemědělských konferencích. Prostřednictvím našich dceřiných společností zemědělcům kromě financování nabízíme i poradenství a další služby. Od zemědělců vykupujeme elektřinu z bioplynových stanic. Naše nabídka je velmi široká.

Cena půdy

S jakými problémy se podle vás čeští zemědělci zejména potýkají?

V prostředí Evropské unie jsou vystaveni zahraničí konkurenci s výhodou vyšší dotační podpory. Výsledkem je pak to, že vyvážíme komodity a ne hotové výrobky s vyšší přidanou hodnotu. České zemědělce také negativně ovlivňuje rostoucí cena půdy, i když její tuzemské ceny jsou stále nižší než v sousedních státech. 

Co je podle vás z vámi uvedených trendů v současnosti pro zemědělská družstva a podniky nejdůležitější?

Je to růst cen půdy, která je hlavním výrobním faktorem zemědělců. Pro mnohé z nich se stává hůře dostupnou kvůli nárůstu její ceny.  Ruku v ruce s růstem cenou půdy se zdražuje i nájem půdy. A dále, na trhu s ornou půdou se navíc objevilo i velké množství investorů, kteří ji nenakupují kvůli produkci plodin, ale ze spekulativních důvodů. S tím nesouhlasíme, a tak například úvěry s dlouhou splatností na nákup půdy poskytujeme především zemědělským prvovýrobcům.

Pomoc s dotacemi

Zejména v zemědělství vše stojí a padá s dotacemi. Jak vypadá nabídka banky v tomto směru?

S orientací ve světě dotací umí poradit naše dceřiná společnost Erste Grantika Advisory, která klientům pomůže s vyřízením žádosti o dotaci z evropských nebo i národních fondů. Máme i uzavřenou smlouvu s Podpůrných a garančním rolnickým a lesnickým fondem, díky níž se klientům zvýhodní námi poskytnuté financování.  

Máte za to, že současná nabídka dotací ze strany státu je v případě zemědělského sektoru dostatečná?

Netroufám si hodnotit dostatečnost dotací, ale je potřeba, co nejlépe pracovat s těmi, které jsou dostupné. Oblasti, které jsou podporovány, vychází ze Společné zemědělské politiky EU a konkrétních cílů stanovených pro programové období, nyní pro roky 2014-2020. Aktuálně se jedná o dotace na živočišnou výrobu, ekologičtější zemědělství, podporu mladých lidí v zemědělství nebo boj se suchem… Dotací pro zemědělce je relativně velké množství, ale systém jejich podávání a zpracování je složitý a klient se při jejich získávání neobejde bez vnější podpory.   

Co bude podle vás v případě zemědělského sektoru hlavní agendou banky v budoucích letech?

Nadále se bude financovat zemědělská půda, rozmach zažijí investice do nových technologií. Budeme se učit stále něco nového a jsme připraveni být po ruce jak s financemi, tak radou.


Kristýna Lojková vystudovala mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V České spořitelně se věnuje financování obnovitelných zdrojů a zemědělství. Ráda sportuje, cestuje a tráví čas s rodinou a přáteli.

Více o tématu: www.investicniweb.cz/agro

Mohlo by vás zajímat
6. 3. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat