Otázka za milion: Kdy prodávat?
|

Otázka za milion: Kdy prodávat?

Levně koupit a draze prodat, zní základní mantra každého investora. Tak jednoduché to ale není.

Investování Investice Ponaučení pro investory Investiční strategie

Na otázku, kdy prodávat, bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Nikdo totiž nedokáže říci, zda již je cena aktiva na maximu, nebo má vrchol stále před sebou. S hledáním odpovědi mohou pomoci následující čtyři otázky.

1. Potvrdila se již všechna očekávání?

Investor by měl být schopný každý nákup racionálně vysvětlit. Ať už je příznivcem fundamentální, nebo spíše technické analýzy, měl by být schopen jasně říci, proč si dané aktivum vybral, v čem spočívá jeho potenciál a v jakém horizontu čeká jeho zhodnocení. Následně by se měl zajímat o to, zda se jeho předpoklady potvrzují, a prodejní příkaz by měl bezodkladně zadat ve chvíli, kdy se naplní všechna jeho očekávání a cena tomu odpovídá.

2. Jsou na trhu lepší příležitosti?

Investoři by neměli usnout na vavřínech. To, že mají sestavené portfolio a čekají, až dosáhnou předpokládaného zhodnocení, neznamená, že by měli rezignovat na vyhledávání dalších investičních příležitostí. Může se totiž stát, že objeví aktivum, jehož potenciál výrazně převýší potenciál investic, která již v portfoliu mají. V takovém případě není na prodeji některé ze stávajících součástí portfolia nic špatného, a to ani tehdy, pokud ještě nedosáhlo očekávaného zhodnocení.

3. Změnila se investiční strategie?

Investiční strategie by v žádném případě neměla být dogmatem. Člověk stárne a mění se jeho životní situace, což by strategie měla zohledňovat. Samozřejmě není dobré, pokud se investor od své strategie bezděčně odchyluje, zároveň by se ale neměl bát ji měnit, je-li k tomu důvod. Se změnou strategie mohou být spojené i zásadní změny ve skladbě portfolia. Pokud se například změní rizikový profil investora, mělo by se adekvátně změnit i zastoupení jednotlivých tříd aktiv v jeho portfoliu.

4. Změnila se situace na trhu?

Každé odvětví je spojené s jistými riziky, třeba ekonomickými (například cykličnost odvětví) nebo politickými (regulace sektoru a podobně). A tak, jak se vyvíjí ekonomika a mění se politická situace, mění se i naléhavost jednotlivých rizik, což by nemělo zůstávat bez povšimnutí a reakce.

Zdroj: A Wealth of Common Sense