Problém (nejen) hodnotových akcií
|

Problém (nejen) hodnotových akcií

Největším problémem mnoha investorů je to, že se sami sebe snaží přesvědčit o správnosti svého přístupu nebo strategie. Jednou z takových nešťastných skupin investorů jsou v poslední době ti, kteří vyznávají tvrdý hodnotový přístup.

Americké akcie Hodnotové investování Chyby v investování Technologie Ponaučení pro investory Investiční strategie

Nejde o to, že by hodnotové investování nikdy nefungovalo, mnoho známých investorů díky hodnotovému přístupu vydělalo velké peníze. Investoři by si ale měli uvědomit, že přílišné lpění na jednom přístupu a neakceptování protiargumentů vede k jedné z nejčastějších chyb investorů, které se říká confirmation bias (potvrzovací zkreslení).

Argumenty proti lpění na hodnotovém přístupu pojmenoval Jack Forehand, zakladatel a portfoliomanažer Validea Capital Management. Přestože on sám je zastáncem hodnotového investování, dobře ví, že ignorování nevýhod přístupu mu jistě nezajistí lepší výsledky.

1. Časy se mění

Centrální banky v čele s Fedem v posledních letech změnily fungování trhů svými nákupy aktiv v obrovských objemech. Prakticky tím vedly investory k riziku bez toho, aby tito hleděli na fundamenty. Nejhorší je, že když to udělaly jednou, mohou v tom napříště pokračovat. V takovém prostředí hodnota a kvalita nemají takový význam, jak byli investoři historicky zvyklí, a díky tomu mohou trvat období, kdy "hodnota" nefunguje, mnohem déle než v minulosti.

2. Příliš mnoho investorů

Množství peněz investovaných do hodnotových akcií roste. Na trzích nyní funguje mnoho faktorových nástrojů, které využívají hodnotové strategie, a velké firmy do nich pumpují hodně peněz. Když něco v investování funguje, přitahuje to pozornost a peníze stále většího množství investorů. Poté, co Eugene Fama a Kenneth French přišli se svým třífaktorovým modelem, zaujalo to investory natolik, že to podle Jacka Forehanda mohlo snížit, ba vynulovat výhodu "hodnoty".

3. Příliv kapitálu je permanentní

Jakkoli se to může zdát zvláštní, hodnotoví investoři vítají panické výprodeje, když trhy klesají. Je to totiž jeden z faktorů, který pomáhá hodnotovým investorům k lepším výsledkům. Když ale příliv prostředků do hodnotových akcií neustává bez ohledu na jakkoli špatnou výkonnost, efekt hodnotového přístupu postupně mizí. A když stále více investorů ví o negativním vlivu takového chování, je možné, že se situace bude dále zhoršovat.

4. Velká data a počítače vedou k častějšímu výskytu hodnotových pastí

Stále více přístupných dat a rychlejší obchodování činí trh stále efektivnějším. To znamená, že stále více akcií je oprávněně levných. Může to také znamenat, že využívání historických fundamentů k predikci budoucích výnosů bude stále složitější. Investor, který má k dispozici běžná data, může některý titul považovat za levný, ale jiní investoři, kteří mají informace navíc, mohou vědět, že nízká cena je oprávněná. Běžné historické fundamenty proto neposkytují přesný obraz o daném titulu, což vede ke vzniku hodnotových pastí.

5. Hodnota je sázkou proti technologiím

Většina striktních hodnotových strategií podceňuje technologie. Z pohledu na podvýkonnost hodnotových strategií je patrné, že jsou nadvážené v sektorech, jako jsou finance, a naopak podvážené v technologickém odvětví, kterému se v posledních letech mimořádně daří. V roce 2000 to byla velká výhoda, ale pokud budou technologie vládnout trhům i nadále, pro hodnotové investování to nebude dobrá zpráva. Řešením by podle Forehanda mohla být sektorově neutrální diverzifikace vzhledem k benchmarku, ale na striktně hodnotový model to může mít negativní vliv.

Konec hodnotového investování?

Ačkoli se může zdát, že "hodnota" nemá budoucnost, podle Forehanda bychom to nebude tak zlé. Na každý z uvedených argumentů existuje protiargument, který může mít velkou váhu. Forehand nechce vyvolávat hysterii mezi hodnotovými investory, spíše je chce přimět, aby si uvědomili, že každý přístup má negativa, jež je potřeba brát v úvahu.

"Nezáleží na tom, jaký styl investování používáte. Vždy je snadné uvíznout ve smyčce zpětné vazby, která bude podporovat sama sebe. Tím ale ztratíte schopnost zpochybňovat sami sebe. Ztratíte schopnost zjistit, jak se mýlíte. Bez ohledu na strategii byste se měli ptát sami sebe, zda jste schopni najít její negativa. Měli byste zvážit, zda jste schopni se na svou strategii dívat z jiného úhlu. Nakonec to z vás udělá lepší investory," uzavírá Forehand.

Zdroj: VALIDEA Capital Management