Ritholtz: Nemíchejte náboženství a politiku s investováním
|

Ritholtz: Nemíchejte náboženství a politiku s investováním

Náboženství a politika jsou založené na emocích, které v konečném důsledku jen zřídka vedou k lepším výsledkům. Takže i když pravidelně volíte, případně v neděli navštěvujete kostel, při investování nechte emoce ve volební místnosti, respektive v kostele.

ETF Politika Donald Trump Chyby v investování Sociálně odpovědné investování Investování Ponaučení pro investory

Emoce a investice nejdou ruku v ruce, a to ani v případě takzvaného sociálně odpovědného investování, v jehož rámci jsou k dispozici například produkty a služby v souladu s křesťanskými či jinými náboženskými idejemi. Víra v tomto případě představuje pocitovou složku, která k lepším výnosům nevede.

Barry Ritholtz, zakladatel Ritholtz Wealth Management, uvádí příklad ETF Inspire Global Hope Large Cap, který investuje do společností s minimální tržní hodnotou 5 miliard dolarů se sídlem v USA (50 %) a dalších rozvinutých zemích (40 %), desetinu portfolia tvoří firmy z rozvíjejících se zemí. K porovnání sloužily iShares MSCI World ETF a SPDR S&P 500. Není překvapením, že "náboženský" ETF zaostává za oběma benchmarky v tříměsíčním, šestiměsíčním i ročním horizontu (a také od 28. února 2017, kdy vznikl). Stejné je to u správcovských poplatků, které jsou u sledovaného ETF na úrovni 0,61 %. To sice vypadá hezky, ale konkurence je na tom lépe (0,24 % a 0,095 %).

Rozdíly na první pohled nepůsobí dramaticky, ale ztráta půl procentního bodu za rok jen na poplatcích se v delším horizontu musí projevit. Ritholtz sám většinu svých peněz investuje do nízkonákladových indexových nástrojů a totéž doporučuje klientům. Pokud chce investor vložit peníze do něčeho, co slibuje vyšší výnosy (ale také riziko slabší výkonnosti než index), měl by si dobře spočítat výhody takového kroku a zformulovat si, proč vlastně něco takového chce dělat.

Kompromisy nepomáhají výnosům

Situace se komplikuje, když se indexové nástroje začnou orientovat primárně na něco jiného než výkonnost. Kromě již zmiňované víry do hry vstupují faktory jako etika, politika, udržitelné investování, corporate governance nebo sociální motivace. To vše jsou ale kompromisy, které ovlivňují výkonnost (většinou negativně).

Příkladem portfolia (ETF), jehož složení je řízeno něčím jiným než výkonností, je Point Bridge GOP Stock Tracker ETF. Již ze sloganu produktu ("investujte politicky") je jasné, oč běží. ETF investuje pouze do společností, které jsou loajální vůči Donaldu Trumpovi a Republikánské straně. Bez ohledu na politické názory by taková investiční politika fondu měla být čtenářům podezřelá. "Nemusí jít o nejziskovější a nejrychleji rostoucí společnosti, případně ty, které mají nejzajímavější finanční ukazatele. Namísto toho ETF vybírá společnosti na základě veřejně dostupných informací o darech republikánským kandidátům ze strany zaměstnanců daných firem."

Takové investování může podle Ritholtze vyhovovat emocím, ale ne investičním cílům. A společnosti, které Trump nemá rád, jsou na tom dokonce mnohem lépe než ty, které prezident preferuje.

Existují také produkty investující na základě environmentální a sociální odpovědnosti nebo zaměřené na corporate governance. V prvním a třetím případě to podle Ritholtze může fungovat, protože firmy využívají lepší řízení a rozhodování a lépe zvládají náklady spojené s ochranou životního prostředí. U sociálně odpovědného investování to tak dobře nefunguje, protože podobně jako u "politického investování" se hledí spíše na emoce.

"Politika a náboženství jsou ovládané emocemi, a proto mají nepříznivý vliv na návratnost investic. Pokud máte obavy o svou duši, snažte se být lepšími lidmi a dbejte o svou karmu, kdekoli a kdykoli to má smysl. Uděláte dobře, když to nebude při rozhodování o investicích," uzavírá Ritholtz.

Zdroj: Ritholtz.com