V čem je největší problém současných vysokých cen akcií?
|

V čem je největší problém současných vysokých cen akcií?

Hodnotoví investoři při výběru akcií hledají co možná největší slevu oproti takzvané vnitřní hodnotě, která jim poskytuje rezervu pro případ špatného rozhodnutí nebo nepředvídatelných událostí (margin of safety). V současnosti ale investoři žádnou takovou slevu nemají šanci získat, spíše naopak, musejí (nebo spíše chtějí) platit prémii navíc. Co je k tomu vede? A proč to nedopadne dobře?

Americké akcie Ocenění P/E Ponaučení pro investory Akciový trh

Takzvaná margin of safety je mantrou hodnotových investorů, kteří se snaží hledat akcie co nejvíce podhodnocené vůči vnitřní hodnotě. Hledat takové investice je dnes ale prakticky nemožné, a i proto hodnotové investování příliš nefunguje. Třeba Warren Buffett má na účtu 111 miliard dolarů, což signalizuje, že tak úplně neví, co lepšího s nimi dělat.

Situace je vlastně opačná, investoři dnes platí za akcie mnohem více, než je jejich vnitřní hodnota. Tento přístup snižuje potenciální výnosy a zvyšuje riziko ztráty, i když se nic nepokazí. Ceny akcií jsou dnes zkrátka příliš vysoké. Proč?

Investoři dělají klasickou chybu. Ve svých oceňovacích modelech snížili diskontní sazbu bez toho, aby zároveň snížili předpokládanou míru růstu zisků. Jelikož jsou úrokové sazby a růst výnosů vysoce korelované, v modelu diskontovaných peněžních toků nelze modifikovat pouze jednu z těchto proměnných. Jinými slovy, klesající úrokové sazby neodůvodňují vyšší ocenění, ovšem investoři věří opaku. V ideálním případě by to mohlo fungovat, pokud by byly úrokové sazby nízké po velice dlouhou dobu, takže by si investoři tento problém nikdy neuvědomili. I tak by ale museli počítat s tím, že potenciální výnosy z držení akcií by byly stále velice nízké.

Pak je zde problém nákupů akcií ze strany takzvaně pasivních investorů, centrálních bank a samotných korporací bez ohledu na cenu, přičemž právě tyto subjekty zajišťují největší poptávku na akciových trzích. K tomu, aby akcie udržely alespoň takové ocenění, jaké mají dnes (velice vysoko nad historickými průměry), bude muset poptávka ze strany těchto subjektů zůstat stejně silná jako v současnosti. Problém ale může být třeba i kvůli demografickému vývoji. Podle Fedu totiž současné demografické trendy mohou vést k tomu, že P/E indexu S&P 500 (nyní na vysokých asi 24) se může dostat až na 8.

Poslední chybou, která do budoucna může představovat velké riziko, je to, že aktuální rekordní firemní ziskové marže jsou považovány za normál. Většina investorů si neuvědomuje, že aktuální P/E, které všichni sledují při oceňování akcií, je závislé na udržení marží na historicky neudržitelných úrovních. V současných cenách amerických akcií je přitom tento předpoklad započítán. Pokud by ziskové marže klesly na historicky normálnější hodnoty, může P/E vzrůst až na 35-50. Kdyby pak mělo dojít také ke snížení ukazatele na normálnější úroveň, investoři budou čelit ještě většímu riziku a výraznějším ztrátám.

Zdroj: thefelderreport.com