Varování pro býky: Globální dynamika firemních zisků je na cyklickém vrcholu
|

Varování pro býky: Globální dynamika firemních zisků je na cyklickém vrcholu

Aktuální růst korporátních zisků globálně dosahuje 11 % meziročně. Dynamika růstu zisků se zdá být na cyklickém vrcholu, pro příští rok analytici momentálně očekávají růst již jen o 9 %.

Světové akcie Zisky Výsledková sezóna

Aktuální růstový cyklus trvá přibližně od konce loňského roku, kdy byla dynamika v krátkodobém horizontu na minimu okolo -10 % meziročně.

Dlouhodobý průměr meziroční dynamiky zisků je okolo +6 %. Vzhledem ke klíčovému zákonu finančních trhů, kterým je navracení se k průměru (mean reversion), se domníváme, že zisky firem ve střednědobém horizontu (5-7 let) budou postupně růst pomaleji, a to až tempem mírně pod dlouhodobým průměrem okolo 5 %. V rámci navracení se k průměru totiž mají finanční veličiny v průběhu cyklu tendenci přestřelovat oběma směry.

Na základě toho lze také odhadnout průměrnou roční očekávanou výkonnost globálního akciového trhu. Pokud k očekávanému tempu růstu zisků okolo 5 % připočteme dlouhodobě velice stabilní dividendový výnos zhruba 2 % a zahrneme naše očekávání stagnujících či mírně klesajících valuací, dostaneme se k očekávanému ročnímu zhodnocení globálních akcií ve střednědobém horizontu příštích 5-7 let o zhruba 6 %. V jednotlivých letech se bude zhodnocení od průměrného ročního očekávání samozřejmě více či méně lišit, průměrného očekávaného 6% výnosu za rok by měly globální akcie dosáhnout v celém střednědobém investičním horizontu.