Komoditní výhled na rok 2013
|

Komoditní výhled na rok 2013

Investoři by měli být při sázkách na komodity velice obezřetní i v roce 2013. Doporučují to analytici z UBS ve svém celoročním výhledu, komodity ale podle nich do portfolia v přiměřené míře patří. UBS očekává v příštím roce zhodnocení komodit mezi 4 a 6 %, volatilita bude ale stále značná.

Komodity Výhled na rok 2013

Staré časy se nevrátí

Nelze očekávat, že by komoditní sektor v roce 2013 vykázal zisky, na jaké byli investoři zvyklí před rokem 2008. Jedním z nejvýznamnějších důvodů je to, že se zásadně mění čínská ekonomika, kde investice přestávají být hlavním motorem růstu. Dochází k transformaci Číny v ekonomiku spotřební, podobnou ekonomice evropské nebo americké. V důsledku této proměny lze v horizontu několika let očekávat zpomalení ročního růstu fixních investic z hodnot kolem 20 % na zhruba 12 %, přičemž svědky počátku tohoto trendu bychom mohli být již v roce 2013.

Fixní investice v Číně

Očekává se i zpomalení čínského ocelářského průmyslu, jehož růst by měl být v následujících letech spíše mírný. Ekonomická transformace Číny, která je největším spotřebitelem komodit na světě, bude mít zásadní vliv i na globální poptávku po komoditách a jejich cenu.

Nahrazení očekávaného výpadku čínské poptávky zájmem z jiných regionů je dle UBS velmi nepravděpodobné. Předpokládá se, že i v roce 2013 budou primárním zájmem vyspělých zemí pokračující snahy o celkové oddlužení, změny se neočekávají ani v případě ozdravování evropského bankovního sektoru. Pokud se tyto scénáře naplní, bude i nadále ekonomický růst vyspělých zemí a růst spotřeby a poptávky po komoditách v nich velice nevýrazný.

Pokračující volatilita, příležitosti v energetice a zlatě

Volatilita je na komoditním trhu vysoká od 90. let 20. století. Její vrchol v době finanční krize způsobil, že investoři ztratili důvěru v komodity jako strategickou součást svých portfolií. Současná situace není o mnoho lepší, volatilita je stále srovnatelná s aktivy typu akcií, takže mnozí investoři komodity jako součást svých portfolií nadále razantně odmítají.

Příležitost pro investice s mírou rizika úměrnou potenciálnímu zisku spatřují analytici z UBS pro rok 2013 převážně v jiných aktivech. Přesto však nedoporučují komodity zcela ignorovat, jelikož se očekává, že některé jednotlivé komodity či sektory vykáží ve srovnání s ostatními nadprůměrnou výkonnost. Investoři by proto měli trh neustále analyzovat a využít případné příležitosti.

"Z pohledu sektorů vnímáme jako největší příležitost energetiku, u které očekáváme roční zisk v řádu jednotek procent," píší analytici z UBS. "Nízké ceny amerického zemního plynu jsou dlouhodobě neudržitelné, v případě Číny a ostatních rozvíjejících se trhů lze v důsledku jejich ekonomického růstu očekávat i pokračující růst poptávky po ropě."

Návratnost cenných kovů se bude i nadále ve velké míře odvíjet zejména od monetární politiky největších centrálních bank. Konzervativním investorům lze podle UBS za současné situace doporučit zejména investice do zlata, které by mělo nadále poskytovat relativně spolehlivou ochranu před rostoucí inflací a jinými negativními projevy ekonomického vývoje.

Těmto komoditám se vyhněte, pokud nevěříte na pokračování čínského zázraku
Čína je jedním z největších spotřebitelů řady důležitých komodit. Krmí přes miliardu krků, které musejí někde bydlet a nějak se přepravovat. Pro některé suroviny však není ekonomická nálada v Číně až tak zásadní. Jsou to ty, na jejichž spotřebě se Čína tolik nepodílí.

Jeremy Grantham: Lidstvo čeká apokalypsa biblických rozměrů!
Legendární investor a spoluzakladatel GMO Jeremy Grantham se již před rokem a půl věnoval tématu exploze cen komodit. Ve své stati věnoval prostor i dalšímu osudu lidstva. Není to zrovna optimistické čtení.

Zdroj: UBS