Jak investovat do komodit: Každý index není pro všechny aneb jak vsadit na obilí, a jak na ropu
|

Jak investovat do komodit: Každý index není pro všechny aneb jak vsadit na obilí, a jak na ropu

Investoři do komodit mají za sebou další těžký rok. Výkonnost tří hlavních sektorů, tedy kovů, energetiky a zemědělství, měla velké výkyvy. Podívejme se, jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost.

Komodity Investování

Při pohledu na výkon jednotlivých sektorů podle dvou nejsledovanějších komoditních indexů (Dow Jones UBS Commodity Index a S&P GSCI) zjistíme, že se celkové výnosy v roce 2012 pohybovaly kolem nuly. Když to srovnáme se 14% výnosem akciového indexu S&P 500 a 14,5% výnosem akciového indexu MSCI World, byly na tom letos komoditní indexy bídně.

Výkonnost komoditních sektorů v roce 2012

Co je komoditní index?

Podívejme se krátce, co se skrývá pod pojmem komoditní index a jak takový index funguje. Komoditní index buď investuje do komodit, nebo sleduje výkonnost určité skupiny komodit, a to podle předem určených pravidel. Právě výkonnost těchto indexů je často uváděna v médiích, když se porovnává výkonnost komodit s jinými trhy, třeba akciovými nebo dluhopisovými.

Velcí investoři se většinou snaží své investice rozložit, zejména pak u komodit, což je dáno vysokou volatilitou, která je neoddělitelnou součástí investování do jednotlivých surovin. Komoditní indexy pomáhají investorům porovnat výkonnost a výnosnost jejich investic. Díky zvýšené popularitě komodit v posledních letech posilovaly i komoditní indexové fondy.

Jako standardní ukazatele daného odvětví slouží komoditním investorům dva hlavní indexy – S&P GSCI a DJ-UBS CI. Investoři již do nich vložili miliardy dolarů – buď přímo do fondů, nebo skrze burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují jejich výkonnost. Navíc řada lokálních komoditních fondů sleduje jeden z těchto dvou komoditních fondů.

Odlišná skladba a strategie

Index S&P GSCI byl založen v roce 1991. Vychází především z poměrů celosvětové produkce a skládá se z 24 fyzických komodit, které se obchodují na aktivních a likvidních futures trzích. Váha každé komodity je v tomto indexu dána průměrnou velikostí produkce a je navržena tak, aby odrážela relativní důležitost každé komodity ve světové ekonomice.

Vzhledem k této skladbě je v indexu S&P GSCI nejvíce zastoupen energetický sektor. Až 70 % indexu je totiž v současnosti investováno do produktů od ropy po zemní plyn.

Index DJ-UBS CI, který vznikl v roce 1998, je mnohem více diverzifikovaný. Zahrnuje 22 fyzických komodit, přičemž všechny jsou zastoupené na aktivních trzích futures. Žádná z těchto komodit nesmí tvořit méně než 2 a více než 15 % indexu a žádná skupina nebo sektor nesmí tvořit více než 33 % indexu. Váha každé z komodit se vypočítává v souladu s pravidly, která jsou nastavena tak, aby relativní zastoupení každé z podkladových komodit odráželo její důležitost ve světové ekonomice a likviditu na trhu.

Největší komoditní indexy - složení

Odlišná struktura obou indexů vysvětluje jejich rozdílné výkonnosti. Například energetický sektor se na výkonnosti indexu S&P GSCI podílí největší měrou. To bylo vidět hlavně během první poloviny roku 2012, kdy geopolitické napětí spojené s íránským jaderným programem poslalo cenu ropy výše, než se její ceny propadly o 30 %.

Od června do srpna se zájem přesunul ke klíčovým plodinám, jako jsou kukuřice, pšenice a sójové boby. Stálo za tím sucho, které zasáhlo rozsáhlé oblasti produkce ve Spojených státech, Rusku a na Ukrajině. Indexu DJ-UBS se pak dařilo lépe vzhledem k většímu zastoupení obilovin. Podobný vývoj se opakoval ve čtvrtém kvartálu, tentokrát ovšem díky dobrému výkonu průmyslových kovů.

Nové váhy komodit v indexech pro rok 2013

Každý rok procházejí oba indexy takzvaným převažováním. Dochází k úpravě váhy jednotlivých složek indexu. Cílem procesu je upravit a sladit stávající pozice podle jejich konkrétních výkonností v průběhu předchozího roku. To obecně zahrnuje nákup, tedy navyšování podílu komodit, které během uplynulého roku utrpěly ztráty, a to na úkor prodeje, tedy snižování podílu komodit, které byly ziskové. Současně lze upravit i celkovou cílovou váhu konkrétní komodity nebo sektoru, naopak staré kontrakty lze odstranit nebo místo nich přidat nové. U obou hlavních indexů probíhá rebalancování v lednu, a to během pětidenního obchodního období od 8. do 14. ledna.

Index DJ-UBS bude v roce 2013 obsahovat nově i sójovou mouku a pšenici z kansaské burzy KCBT. To povede k výprodeji u pšenice z chicagské CBOT a sójových bobů, aby se vytvořil prostor pro nově zařazené komodity. Zároveň ale zůstává v nezměněné podobě zachována expozice u sektoru obilovin a olejnin.

Největší změnou je u indexu S&P GSCI další navyšování podílu ropy Brent na úkor ropy WTI, protože druhá jmenovaná na světové energetické scéně postupně ztrácí na významnosti. A ačkoli má ropa WTI stále největší váhu, i tak se v indexu dočká redukce na 24,71 %. Naopak ropa Brent posílí svou váhu na 22,34 % indexu.

Nové váhy hlavních komoditních indexů

Odhaduje se, že hodnota produktů navázaných na index S&P GSCI dosahuje 80 až 100 miliard amerických dolarů. Změna váhy obou typů ropy tak podle společnosti ETF Securities může vyústit v odliv 4,5 miliardy USD z ropy WTI a příliv 5 miliard USD do ropy typu Brent. Přestože se v obou případech jedná o dosti vysoké částky, představují obě hodnoty méně než 2 % průměrných obchodovaných denních objemů. I proto je trh zřejmě jednoduše vstřebá. Dalším důvodem, proč nelze očekávat žádné výrazné změny, je fakt, že vše bylo avizováno dostatečně předem. Může tak dojít spíše jen ke krátkodobým výkyvům časových spreadů. Dopad na dlouhodobé spotové ceny nelze očekávat, protože tyto změny nevytvářejí žádnou novou fyzickou nabídku nebo poptávku.

Investoři, kteří hledají spíše pasivně řízené prostředí, by si měli tyto rozdíly uvědomovat. Někdo se může zaměřit spíše na energetiku prostřednictvím indexu S&P GSCI, zatímco jiný zvolí širší přístup, který nabízí index DJ UBS. Samozřejmě existuje i mnoho dalších komoditních indexů, které lze obchodovat skrze burzovně obchodované fondy (ETF). Pravděpodobně nejznámější jsou komoditní indexy Reuters-Jefferies CRB a Rogers International.

Největší komoditní indexy - výkonnost v roce 2012

Komoditní výhled na rok 2013
Investoři by měli být při sázkách na komodity velice obezřetní i v roce 2013. Doporučují to analytici z UBS ve svém celoročním výhledu, komodity ale podle nich do portfolia v přiměřené míře patří. UBS očekává v příštím roce zhodnocení komodit mezi 4 a 6 %, volatilita bude ale stále značná.

Zdroj: Saxo Bank