START nového trhu na pražské burze. Naláká menší firmy?
|

START nového trhu na pražské burze. Naláká menší firmy?

Burza cenných papírů Praha dnes slavnostně otevřela nový trh s názvem START, kam si mají chodit pro kapitál malé a střední firmy (SME). Pražská burza tímto krokem reaguje na situaci, kdy zejména banky výrazně omezily přísun peněz do segmentu SME, který platí za vitálně důležitý segment ekonomiky. Nový trh má mít i svůj vlastní systém zvláštních tvůrců trhu, kteří mají zodpovídat za likviditu.

Pražská burza Akcie ČR Petr Koblic
Burzovní palác

START pražské burzy láká budoucí emitenty na minimální administrativní náročnost vstupu na trhu, ale zároveň slibuje zachování dostatečné míry transparentnosti trhu. START svou povahou patří mezi tzv. neregulované trhy, což umožňuje emitentům, mimo jiné, místo tradičního prospektu emise vypracovat pouze jednodušší informační dokument.

"V žádném případě nechceme kopírovat jiné obdobné trhy. Vznik trhu START si vyžádali naši členové. Reagujeme tak bezprostředně na situaci, která panuje nyní na bankovním trhu. Podmínky byly upraveny tak, aby maximálně vyhovovaly klientům našich členů, se kterými jsme na přípravě spolupracovali," říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Jak na trh?

Samotný vstup nové firmy na burzu START by měl probíhat následovně. Zájemce kontaktuje tzv. "garanta emise", který se musí nejprve zaručit za jeho schopnost dostát všem závazkům plynoucím ze statutu veřejně obchodované společnosti. Po samotném uvedení nové společnosti na trh může garant začít pro emitenta zajišťovat rovněž služby tzv. "patrona emise".

"Patron má za úkol v průběhu obchodního dne udržovat nabídkovou a poptávkovou cenu. Na trhu by tak v každý okamžik měl mít investor možnost nakupovat nebo prodávat. Jde tedy o jakousi lehkou formu market makingu, který známe z našeho elitního segmentu SPAD," vysvětluje Koblic. Při spuštění trhu START byly za jediné dva garanty prohlášeny společnosti Cyrrus a Raiffeisenbank.

Kompletní článek najdete na serveru Patria.cz

Co dále při představení projektu sdělil Petr Koblic?

  • Trh START bude regulovaný pouze burzou a jejími pravidly. Nejsou stanoveny žádné požadavky na délku existence firmy, tržní kapitalizaci ani free float.

  • Dnes neoznámíme vstup žádné společnosti na trh START a nemáme žádné plány, kolik emisí by mělo být za rok, dva nebo tři.

  • Není limit pro velikost emise, záleží plně na našich členech a odhadu apetitu jejich klientů.

  • Za přijetí emise na nový trh START bude jednorázový poplatek 10 tisíc korun, roční poplatky nebudou žádné.

  • Vstup firmy na START je podmíněn vydáním prospektu emise nebo jednoduššího informačního dokumentu. Informační povinnost zahrnuje výroční zprávy a kurzotvorné informace, účetnictví dle lokálních účetních standardů nebo IFRS.

  • Emise na trhu START budou mít formu privátní emise. Ze zákona je přitom omezený počet oslovených investorů na 149.