Banky v koronavirové krizi: Jak (ne)jdou vstříc klientům?
|

Banky v koronavirové krizi: Jak (ne)jdou vstříc klientům?

Jaká opatření v době pandemie koronaviru nabídly svým klientům tuzemské banky? Jak jsou vstřícné a ochotné klienty podpořit? Které jsou aktivní, a které jen zavedly odklad splátek, na kterém je ve společnosti obecný konsenzus?

Banky Komerční banka MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) ČSOB Koronavirus Poplatky Úvěry Spotřebitelé Byznys a podnikání

Situace se z hlediska vládních opatření mění velice dynamicky. Uvedené údaje jsou aktuální k 30. březnu 2020, novinky (nejen) o bankách sledujte v našem denním zpravodajství.

Česká spořitelna

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce (řeší v návaznosti na vládní plány až šest měsíců). Stačí požádat banku skrze on-line formulář.

Česká spořitelna klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotéčních úvěrů. Mnoho jiných bank klientům naopak úroky v plné výši účtuje. Česká spořitelna bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje on-line požádat až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Nicméně konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. Obecný nárok na odklad splátek jako v případě retailových klientů tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. O odklad splátek je u České spořitelny možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

ČSOB

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabízí lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s COVID-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6-12 měsíců.

Všem klientům bez nutnosti dokládat konkrétní situaci nabízí ČSOB odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. V případě úvěrů na bydlení lze prodloužit odklad splácení na 6-12 měsíců, nicméně v tomto případě je nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. U tříměsíčního odkladu splátek dokazování nutné není, klientům stačí pouze podat bance příslušnou žádost.

Žádost o odklad splátek mohou lidé podat snadno na webu, případně v internetovém bankovnictví. Vyřízení žádosti je bez poplatků.

Podnikatelé a firmy

ČSOB umožňuje firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o 6 měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Podle oblasti podnikání a finanční situace firmy nabízí ČSOB i posunutí platby úroku. Všechny firemní klienty posuzuje ČSOB v souladu s regulací ČNB individuálně tak, aby šlo o pomoc těm, na které dopadají opatření v souvislosti s COVID-19 přímo nebo v důsledku přerušení dodavatelských a odběratelských řetězců. V těchto případech nebudou úvěry těchto klientů označeny jako defaultní.

Komerční banka

KB nabízí stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o 3 měsíce. Stejně jako u velkých konkurentů nemusejí žadatelé prokazovat snížení příjmů v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat on-line.

Negativem rozsahu pomoci a podpory u KB je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům úroky z těchto úvěrů. Vyřízení odkladu splácení je bez poplatku. O dobu odkladu splátek bude posunuta doba splatnosti úvěru.

Podnikatelé a firmy

Firemní klienti mohou navíc využít odklad splátek úvěrů až na 5 měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci, mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB, a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat on-line. Lze tedy uzavřít, že Komerční banka kromě konsenzuálního odkladu splátek o 3 měsíce žádné další efektivní opatření podpory pro klienty nepřipravila.

MONETA Money Bank

MONETA nabízí obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na 3 měsíce. K tomu je nutné vyplnit on-line formulář. Banka bohužel po dobu splácení neodpustí klientům úroky z odložených splátek. Tyto budou muset klienti doplatit v podobě vyšších splátek po dobu následujícího splácení, případně prodloužením doby splácení. MONETA klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

MONETA však odpouští všem klientům s odkladem splátek také veškeré související poplatky spojené s úvěrem. Nejčastěji se bude jednat o poplatek za vedení úvěrového účtu a poplatek spojený se schválením odkladu splátek. Banka má podmínku podat žádost minimálně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank měla dlouho těžko dohledatelné informace o svých opatřeních a možnostech odložení splátek na svých webových stránkách, nyní ale již informace rotují na domovské stránce (tabulka níže tuto skutečnost ještě nezohledňuje). Odklad splátek úvěrů nabízí on-line. Žádost je potřeba zaslat minimálně 15 dnů před datem splatnosti první splátky.

UniCredit Bank

O odklad splátek v délce 3 měsíců můžete i v této bance požádat on-line. Tato banka kromě nároku na odklad 3 měsíčních splátek nenabízí nic navíc. Nelze tedy očekávat, že vám banka po dobu odkladu splácení odpustí úroky. O splácení mohou požádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé a živnostníci. Banka také prodlouží o dobu odkladu příslušný počet splátek. Banka garantuje, že po dobu odkladu splátek trvá i pojištění proti neschopnosti splácet, zatím však není rozhodnuto, zda je banka bude za klienty hradit, jako je tomu v případě České spořitelny. Žádost je potřeba zaslat minimálně 15 dnů před datem splatnosti první splátky.

mBank

Společnost mBank na svých stránkách pouze sděluje, že připravuje možnost zdarma si odložit splátky osobních a hypotečních úvěrů až o 3 měsíce. Intenzivně prý pracuje na tom, aby co nejdříve představila způsob, jakým o odklad splátek požádat. Není na to trochu pozdě? Neměly by mít banky v krizovém období již o konkrétní pomoci a způsobu vyřízení jasno? Pravděpodobně i mBank nabídne klientům možnost odložit si po vyplnění formuláře splátky až o 3 měsíce.

Fio banka

I u této banky lze očekávat standardní přístup s osvobozením od splácení na 3 měsíce. Zažádat bude možné on-line. Dosud však banka podrobnosti o svém přístupu a konkrétních parametrech pomoci nezveřejnila. Doufejme, že Fio banka informační deficit rychle napraví a dá klientům větší jistotu a podporu dříve, než naběhnou povinnosti dubnových splátek.

Air Bank

I u této banky jsme měli problém najít na webu potřebné informace. Nebyly viditelné ani na hlavní straně, ani v tiskových zprávách banky. Nakonec jsme informace nalezli dosti netradičně a neočekávaně v sekci poradna. Banka výslovně upozorňuje, jaké by měly být důvody pro podání žádosti, přičemž okruh žadatelů tím může výrazně omezit. Výslovně také uvádí, že může požadovat prokázání konkrétního stupně postižení. To je poněkud odlišný přístup, než jaký mají jiné banky, kde není nutné důvody žádosti prokazovat a předpokládá se, že koronavirovou krizí jsou postiženi víceméně všichni žadatelé. To vše bez ohledu na to, zda jim třeba poklesly příjmy z důvodu nedostatku nebo pádu zakázek, nebo protože byla jejich činnost přímo omezena zásahem vlády.

Air Bank bude uplatňovat úroky z úvěrů i po dobu odkladu splátek. On-line formulář s žádostí pro odklad splátek je potřeba odeslat nejméně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena. Negativně vnímáme množství podmínek a omezujících opatření, kterými banka podmiňuje povolení odkladu.

Equa Bank

Obligátní 3 měsíce odkladu splátek nabízí samozřejmě i tato banka. Stejně jako ostatní menší či mladší banky nabízí i tato banka jen základ, který v zásadě nabídnout musí. Equa neodpustí žádné úroky. Banka také posune dobu splácení o dobu odložení konkrétních splátek. Podmínkou pro přiznání odkladu splátek je výrazný pokles příjmů žadatele, což může banka v případě svého uvážení zkoumat. Žádost o odklad splátek naleznete ve formě PDF.

Expobank

Informace o odložení splátek jsou velice dobře viditelné hned na domovské stránce webu banky. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě jakýchkoli jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu se žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém, některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti e-mailem na odklad_splatek@expobank.cz.

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Sberbank

Informace o odložení splátek se hledají trochu hůře, ale nakonec se k nim na hlavní straně webu dostanete. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě jakýchkoli jiných změn smluvních podmínek. Nejedná se tak z pohledu klienta o mimořádné opatření, ale o rutinní záležitost ve formě změny smluvních podmínek a žádosti o odložení splátek, které je možné využit i v běžných případech. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém, některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou prostřednictvím PDF.

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

CREDITAS

U této banky jsou informace o možnosti odložení splátek dobře dohledatelné na hlavní straně webu. Ocenit lze přístup banky, kdy nezatěžuje postižené klienty zbytečnou administrativou. Na rozdíl od konkurentů nemusejí klienti nic dokládat, stačí pouze stručný popis situace. Problémem je zatím malý rozsah informací k samotné věci. Odložit splátky je možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou úvěry úročeny. Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat e-mailem na hypotecni@creditas.cz.

Hello Bank

Stejně jako v případě CREDITAS jsou informace o možnosti odkladu splátek sice dobře dohledatelné, jsou ale nedostatečné a omezené. Informace jsme našli v sekci aktualit, kde jsme je očekávali. Nalezené informace nás však zklamaly, protože jsme nenašli nic podstatného. Jedinou důležitou věcí bylo, že klienti, kteří se v důsledku aktuální situace dostali do problémů se splácením, mají kontaktovat banku pro odklad splátek e-mailem na mimoradnyodklad@hellobank.cz nebo dopisem. Klienti mají uvést jméno, datum narození, identifikaci produktu (variabilní symbol splátky nebo číslo úvěrového účtu) a důvod, proč žádají o odklad splátek. Každou žádost pak banka posoudí individuálně. Odložit splátky bude možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky.

před 41 minutami

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
včera v 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus
16. 9. 2020 17:41

Turismus v době koronavirové: Na někdejší úrovně se odvětví může vrátit až za několik let, říká analytik

Cestovní ruch se během jarních měsíců zařadil mezi poražené koronavirové krize. Navzdory jeho oživení nejsou jeho...
Česká ekonomika Česká republika Koronavirus
16. 9. 2020 10:12

Petr Koblic (BCPP): Firmy jako Pilulka.cz, eMan nebo Česká zbrojovka Group mohou otevřít oči skeptikům

Letošní podzim se podle všeho na pražské burze stane jedním z nejživějších období za mnoho let. Co by úpisy akcií...
Akcie ČR Pražská burza eMan
15. 9. 2020 09:50

Šindel (Citibank): Dalšímu uzavření ekonomiky kvůli covidu-19 se politici budou chtít vyhnout, dopady na hospodářství jsou extrémní

Velké téma zbytku roku je samozřejmě covid-19, a to nejen počty pozitivně testovaných, ale také smrtnost viru. Lidem...
Koronavirus Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby
14. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Proč jsou akcie firmy Pilulka.cz zajímavé i pro drobné investory?

Letošní podzim může být na pražské burze nejzajímavější v historii. Hned dvě výrazné společnosti se chystají...
Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO) Pilulka.cz
12. 9. 2020 13:28

Rychlost oživení ekonomiky po pandemii bude záviset (i) na kvalitě zdravotnického systému, říká ekonom

Země, které mají kvalitnější a kapacitně velkorysejší zdravotnické systémy, případně zkušenosti s podobnými...
Světová ekonomika Emerging Markets Koronavirus
11. 9. 2020 06:49

Tomáš Kálal (Conseq IM): Vládní dluhopisy nenabízejí atraktivní výnosy, alternativou jsou firemní bondy nebo přímé půjčky firmám

Reakce centrálních bank na koronavirovou krizi vymetla z trhu další část státních dluhopisů, které ještě nabízely...
Státní dluhopisy České státní dluhopisy Firemní dluhopisy
10. 9. 2020 12:05

Vláda by měla v podpoře hospodářství chtít za málo peněz hodně muziky, říká ekonom Jan Bureš

Investiční pobídky, které přimějí firmy rozhýbat peníze, ne je šetřit na (ještě) horší časy. A investice například do...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
9. 9. 2020 09:56

Šindel (Citibank): Krátkodobě je prostor pro oslabení dolaru omezený, v dvouletém horizontu je ve hře i hladina 1,25 EUR/USD

Koronavirová krize a na ni reagující opatření americké centrální banky a vlády sebraly dolaru výhodu úrokového...
EUR/USD Americký dolar Měny
7. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Zlato a stříbro pod lupou a rozborka akcií na pražské burze

Lámání rekordů na akciových trzích jde v posledních týdnech ruku v ruce s růstem volatility. Jak může na vývoj...
Zlato Stříbro Vzácné kovy
31. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Jak stavět portfolia po historickém obratu na trzích?

Kapitálové trhy letos zažily jeden z historicky největších poklesů a růstů zároveň. Jak v tak divokém období skládat...
Světové akcie Investiční portfolio Diverzifikace investic
24. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Bude pro trhy lepším americkým prezidentem Trump, nebo Biden?

Trump, nebo Biden? Kdo bude lepším americkým prezidentem pro trhy? Americké volby mohou burzami zahýbat více než...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americké akcie
12. 8. 2020 09:34

Obrací se trend na trhu se zlatem?

Ceny zlata a stříbra v úterý 11. srpna prodělaly výrazný pokles a unce žlutého kovu se obchodovala poměrně hluboko...
Zlato Vzácné kovy Technická analýza
11. 8. 2020 16:48

Analytik: Index S&P 500 je blízko hranice překoupenosti, na historickém maximu by měla přijít konsolidace

Americký akciový index S&P 500 atakuje únorový historický rekord. Index relativní síly je blízko hladině 70 bodů,...
Technická analýza Americké akcie S&P 500
11. 8. 2020 09:57

Virgin Galactic jako tip pro ty, kdo zkoušejí "trefit" další Teslu

Společnost Virgin Galactic má nakročeno ke komerčním "výletům" do vesmíru, nově ale možná shání kapitál na něco, co...
Doprava Technologie Americké akcie
8. 8. 2020 06:26

Chcete investovat úspěšně, levně a bez starostí? Zkuste robo-advisory

Chcete investovat pravidelně, třeba i malé částky a s minimálními poplatky? Máte (oprávněnou) obavu, že si vyberete...
Investiční a finanční poradenství Ponaučení pro investory Investiční strategie
7. 8. 2020 09:48

Vít Endler (finGOOD): Trh rezidenčních nemovitostí se během pár měsíců stane místem pro kupující, ceny by měly klesat

S tím, jak budou dobíhat programy pozastavení splátek hypoték a podpory zaměstnanosti v době koronavirové krize,...
Realitní trh Nemovitosti Investiční alternativy
6. 8. 2020 18:10

Co je potřeba vědět o investování do mincí

Zatímco ceny drahých kovů v čase výrazně kolísají, pamětní mince si svou hodnotu zachovávají a postupně se zhodnocují...
Investiční a pamětní mince a medaile Sběratelství Investiční alternativy