Latinská Amerika: Nabídka fondů je široká. Jaké jsou rozdíly?

Pokud jde o ekonomické zpravodajství ze světa, dalo by se zaškatulkovat do tří kategorií: dluhová krize v eurozóně, fiskální expanze amerického Fedu a čínská ekonomika. O zemích Latinské Ameriky ani vidu ani slechu, což nemusí být vždy nevýhoda,. A nemusíte být zrovna Cortéz, aby se vám podařilo těžit z prosperity zdejších ekonomik.

Na steroidech v podobě vládních intervencí (40 % HDP) rostoucí čínská ekonomika je doslova hladová po komoditách, které jí nezbývá než dovážet, mnohdy právě ze zemí Latinské Ameriky, stejně jako potraviny. 1,3 miliardy Číňanů spořádá obrovské množství jídla.

A tak zatímco ekonomiky USA a Číny rostou díky masivním stimulacím, země jako Brazílie, Argentina, Chile či Mexiko profitují ze zvýšených vývozů, stejně jako například Německo, snad jen s tím rozdílem, že zatímco v případě Německa se jedná o vysoce vyspělé technologie, u jihoamerických zemí se jedná "pouze" o ono nerostné bohatství a zemědělské plodiny.

V porovnání s Čínou a zeměmi jihovýchodní Asie pak země Latinské Ameriky vykazují vyšší míru domácí poptávky, gramotnější a v celkovém součtu i mladší obyvatelstvo a menší míru korupce. Proč tedy v rámci diverzifikace portfolia neinvestovat část svých prostředků i do těchto ekonomik?

Možnost výběru fondů Latinské Ameriky

Nejsnazší cestou jak se dostat na tamní podílové fondy jsou opět podílové fondy, kterých je na území České republiky nabízeno hned několik. A když už má investor možnost výběru, proč ji pořádně nevyužít!

Co se geografické struktury portfolia týče, jsou portfolia všech fondů z velké části (50 % - 70 %) tvořeny akciemi brazilských ekonomik následovaných těmi mexickými. Pouze okrajově jsou pak v portfoliu zastoupeny země jako Argentina a Chile, kdy zejména druhá zmiňovaná země oplývá opravdu hojnými zásobami nerostných surovin, které jsou vítaným artiklem v čínských přístavních docích.

Zbylé země jako Peru, Kolumbie, Ekvádor a Paraguay tvoří buď pouhý zlomek portfolií, nebo v nich dokonce nejsou zastoupeny vůbec. Pokud se tedy geografického rozložení investic týče, je to o míře tolerance vůči Brazílii, samozřejmě i v rámci Jižní Ameriky platí pravidlo diverzifikace.

Neméně důležitá je samozřejmě i oborová struktura portfolia, která jen podtrhuje to, že růst zdejších ekonomik je stále postaven především na vývozu nerostných surovin. Se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva a růstem domácí poptávky se však vývoz nerostných surovin nebude na ekonomickém růstu podílet takovou měrou, a bude své místo postupně předávat dalším odvětvím, jakými jsou spotřební zboží, finance, telekomunikace, IT služby a zdravotnictví.

Prozíraví portfoliomanažeři již zástupce těchto odvětví do svých portfolií zahrnuli, takže s nadějnými vyhlídkami pro tyto společnosti rostou i vyhlídky zajímavých výnosů pro nás, navíc tím naše portfolio ztrácí na náchylnosti k propadům cen komodit.

Pokračování článku najdete na serveru Fondmarket.cz

Latinská Amerika
Přestat sledovat
Brazílie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Argentina
Přestat sledovat
19. 1. 2021 23:00
VE STŘEDU V 9.30 ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat