15 let v EU: Bilance a vyhlídky ČR

V době, kdy je Spojené království na odchodu z Evropské unie, slaví Česká republika 15 let od svého vstupu do EU. Češi, ač k tomu nemají mnoho důvodů, nadále patří k největším euroskeptikům. Je za tím horší informovanost, ale i určitý nezájem, který se projevuje malou účastí ve volbách do Evropského parlamentu. Jakých bylo uplynulých 15 let? A jaká je (česká) budoucnost v unii?

Blíží se 15. výročí vstupu České republiky a dalších devíti států do Evropské unie. V nynějším stavu, kdy EU čelí řadě rizik a ataků a brexit nabývá variant, jež by ještě před rokem napadly snad jen toho, kde nezanedbává pravidelný a dostatečný příjem opiátů, nebudeme raději hovořit o oslavě. Budeme se držet onoho připomenutí, jež může být dobrou příležitostí k bilancování a vyřčení vyhlídek do další (minimálně) patnáctky. V prostředí podivuhodných nálad, kterým se EU "těší" v České republice, to bude i tak až dost.

Dopady členství v EU

O jakém typu dopadů má vlastně smysl hovořit? Můžeme na ně hledět účetnickým (či snad až hokynářským) pohledem, kdy budeme zkoumat "pouhou" účetní bilanci finančních příjmů a výdajů a sledovat její zůstatek (tedy "kolik nám to káplo") bez ohledu na to, jaký byl reálný věcný přínos takto vynaložených peněz. Tento postoj věrně odráží přístup "co je doma, to se počítá" a je u nás pohříchu silně zakořeněn. Nezřídka lze zaslechnout i hlasy, že až se tato bilance překlopí do záporu, pozbudeme poslední důvod v EU vůbec být (sobecky přitom ignorují, že prakticky všechny západní státy setrvávají v této záporné pozici po dekády, díky čemuž je česká čistá pozice kladná).

Druhým pohledem na podobu dopadů českého členství může být ten reálně ekonomický, tedy do jaké míry byla naplněna ona přidaná hodnota z členství v EU vyplývající, čili jak rychle a strukturálně zdravě jsme byli schopni konvergovat k vyspělejším státům a využít prostředí jednotného vnitřního trhu. U nás často vysmívané, ironizované a furiantsky karikované jsou dopady viděné pohledem sounáležitosti s ostatními evropskými státy a národy, příslušnosti k určitému kulturnímu okruhu, sdílení společných či podobných hodnot, životních postojů a představ a obohacování se o charakteristiky národně specifické.

A v neposlední řadě je zde rovina strategická. Dříve se týkala především ekonomických záležitostí a schopností účinně odolávat a úspěšně se prosazovat v globální ekonomické konkurenci. V posledních několika letech získávají vedle toho na významu také témata spojená s mírem, bezpečností či obranou.

Jsme v plusu

Zastavíme-li se u onoho účetnického pohledu, od května 2004 jsme z rozpočtu EU získali již přibližně 800 miliard Kč (nestane-li se nic nežádoucího, tuto hranici bychom měli prolomit a překonat během letošního roku; půjde-li vše nadmíru dobře, snad již během léta).

Je to jeden z nejviditelnějších a nejsilněji uvědomovaných efektů, který však má svá "ale". Předně to není definiční rys členství v EU (ale projev toho, že jsme do EU vstoupili jako podprůměrně vyspělý člen, jímž jsme i přes výrazné zlepšení dodnes), není to jev trvalý.

A nepochybně existuje prostor, jak nabízených možností využít kvalitativně lépe, především k posílení nabídkové strany ekonomiky. Kromě kohezní a společné zemědělské politiky, jež máme připraveny "na talíři" v podobě národních obálek, neumíme využít zbývajících 55 programů, jimiž rozpočet EU disponuje. To je mimořádně krátkozraké a zhoubné. A aktuální diskuze o víceletém finančním rámci EU na roky 2021-2027 ukazuje, že se vláda z tohoto stavu ani příliš posouvat nechce.

Solidní konvergence

Ekonomické dopady vyhlížejí lichotivěji. Z úrovně těsně nad 70 % průměrného HDP na obyvatele EU jsme se za 15 let vyšplhali na dohled devadesátce, čímž jsme se de facto dostali do kategorie středněpříjmových ekonomik, odkud máme jako nejbohatší země regionu střední a východní Evropy rozhodně blíže k Itálii, Španělsku, Maltě, ale i Francii či Velké Británii, než třeba k Polsku či Maďarsku, o Bulharsku nemluvě.

Podíváme-li se však na vlastní konvergenční výkon, shledáme, že řada nám blízkých zemí konvergovala ještě lépe, což mimochodem platí i pro regiony našich podstatně bohatších německých a rakouských sousedů. Jsme-li u regionů, dochází mezi těmi našimi k již zcela viditelnému, místy až propastnému prohlubování rozdílů. Na celostátní úrovni se pak nezužuje značná mezera mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem.

Jednotný trh

Efekt jednotného vnitřního trhu je však naprosto zásadní a kvantitativně výrazně převyšuje ten plynoucí z čisté fiskální pozice vůči rozpočtu EU. Je dobré si uvědomit, že prostředí jednotného trhu napříč 28 státy není ani samozřejmostí, ani ekonomickou přirozeností (jak se nechávají slyšet někteří demagogové), jde o výsadu a největší ekonomický výdobytek EU, který se ještě zvýší poté, co dojde k odstranění přetrvávajících překážek (a zabránění vytváření nových), zvláště pro volný pohyb služeb a osob, a dojde k výraznému oživení investic, zvláště těch páteřních, jež mohou Evropu dále propojit a sblížit.

Jsme-li u výčtu ekonomických dopadů, měli bychom se umět bez falešného ostychu pochválit a snad i politicky využít fakt, že v oboru makroekonomické zodpovědnosti a disciplíny jsme premianty. A slušelo by nám toto využít ve větší aktivitě v oblasti koordinace a prohlubování hospodářských politik v EU.

V případě evropských hodnot a jejich sdílení pak platí, že by měl být vytvořen dostatečný prostor pro zdravý selský rozum (politicky korektně nazývaný common sense). Ten by neměl jakkoli potlačovat přirozené národní charakteristiky, ale soustředit se na rozvoj toho, co máme společné. Koncept subsidiarity by tomu mohl užitečně posloužit.

Česká republika
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Petr Zahradník
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
VE STŘEDU V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ronald Schubert, WOOD & Company)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat