Fondy zaměřené na Turecko najdeme i na českém trhu
|

Fondy zaměřené na Turecko najdeme i na českém trhu

Výběr podílových fondů pro drobné investory, které jsou zaměřené na Turecko. Srovnání výkonnosti a poplatků.

Turecko Akciové fondy

Hledá-li drobný investor možnost, jak pokrýt svou investicí turecký akciový trh, nabízí se mu v dnešní době výběr různých typů produktů a to jak pro jednorázové, tak i pravidelné investice. Kromě ETF a investičních certifikátů jsou to podílové fondy, které jsou buďto zaměřené široce na akcie evropských emerging markets nebo fondy pouze úzce fokusované právě na Turecko.

Potenciál Turecka uvádíme zde a tureckých bank zde.

K těm širším fondům můžeme zařadit i tradiční Sporotrend řízený panem Lengálem z Investiční společnosti České spořitelny, ty druhé, zaměřené pouze na Turecko, zastupují především fondy globálních správců s širokou paletou fondů, jako jsou HSBC nebo BNP Paribas.

Fondy zaměřené na Turecko

Na českém trhu registrujeme v současné době trojici fondů zaměřených právě na tento region. Fond EMIF Turkey je denominovaný v americkém dolaru, zbývající dva, Parvest Turkey a HSBC GIF Turkey Equity, jsou vedené v euru.

Všechny tyto fondy je samozřejmě možné si pořídit i v ekvivalentu v českých korunách a všechny mají daňově výhodný lucemburský domicil. V portfoliích fondů najdeme především akcie z finančního sektoru, což může pro budoucí vývoj znamenat jak významnou investiční příležitost, tak potenciální hrozbu.

Fond Emif TUrkey

Nejstarším fondem v nabídce je dolarový EMIF Turkey spravovaný belgickou KBC, byl založen již v roce 2000. Minimální investice do fondu činí 5 000 korun. Zastoupen je převážně finanční sektor (více jak 50 %) , dalšími významnými sektory jsou průmysl a telekomunikační služby.

Roční manažerský poplatek ze správu činí 1,5 procenta. V létě 2009 měl fond poměrně koncentrované portfolio pouze 13 akciových titulů.

Více o aktuální výkonnosti fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3881/EMIF-Turkey.

FOnd Parvest Turkey

Dva eurové fondy jsou srovnány na následujících obrázcích. Fond Parvest Turkey byl ve srovnání s druhým jmenovaným hodně nadvýkonný v roce 2007, nicméně pak se výkonnost fondů opět srovnala. Fondy se již (jak je patrno i z grafu) plně vyrovnaly s krizí, která způsobila jejich propad v létě 2008. Parvest Turkey je spravován BNP Paribas, manažerkou je paní Cécile Dauhet-Bahar.

Fond byl založen v roce 2006 a od založení překonává svůj srovnávací index Istanbul Stock Exchange (ISE 100). Aktuálně je výrazně v portfoliu, které tvoří kolem 40 titulů, zastoupen finanční sektor (62% , což je 4 procenta nad benchmarkem) a telekomunikace (10%). Fond je vhodný pro pravidelné investice, neboť měsíční úložka do fondu může být i tisícikoruna. Roční manažerský poplatek činí 1,75 procenta.

Více o výnosech fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5141/Parvest-Turkey.

HSBC GIF TUrkey Equity

Posledním z možných produktů je fond HSBC GIF Turkey Equity. HSBC jako globální společnost sází na domácí manažery mající dokonalý přehled o trhu, proto nepřekvapí, že manažerem fondu je Turek Namik Aksel.

I ten sází především na finanční sektor, když největší pozice ve fondu v září zaujímaly banky Turkyie Garantie Bankasi (9,59%) a Turkyie Is Bankasi (9,50%). Druhým sektorem jsou telekomunikace následované průmyslem. Fond je vhodný především pro vybudování jednorázové pozice má roční poplatek za správu 1,75 procenta.

Výkonnost fondu aktuálně najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/4052/HSBC-GIF-Turkey-Equity-AC.

Turecko přehled fondů Turecko - výkonnost fondů