Tip pro krátkodobé hráče: Akcie US Steel
|

Tip pro krátkodobé hráče: Akcie US Steel

Obrázek znázorňuje denní graf akcií US Steel. Pro krátkodobé hráče se jeví jako zajímavý bod vstupu do dlouhé pozice úroveň 27,30 USD. Z technického hlediska je na této úrovni podpora. Na obrázku je označena žlutým kroužkem. Je to úroveň, kde se akcie dotýkají spodní linky rostoucího kanálu. Zároveň akcie oslabily o 38,2 % z rozdílu mezi minimem 18,85 a vrcholem 32,52, což je známo jako "fibonacciho retracement".

Technická analýza Ocelářské firmy Světové akcie
Technická analýza US Steel