Více zlata v sejfech ČNB? Dlouhodobě pro to není důvod

Aleš Michl
Obrázek: ČNB

Nový guvernér České národní banky Aleš Michl se netají záměrem navýšit podíl, který v aktivech naší centrální banky zaujímá zlato. Je to dobrý záměr?

Právě zlato je velice často atraktivní i pro ty nejméně znalé a zkušené investory (mezi něž samozřejmě Aleše Michla a jeho tým neřadím). Proto je dobré si zrekapitulovat jeho základní investiční vlastnosti (necháme stranou, jak se mezi sebou liší z hlediska transakčních nákladů a různých druhů rizik jednotlivé konkrétní způsoby expozice na zlato, jako jsou držba fyzického zlata doma, jeho držba na dálku, investice do akcií firem těžících zlato, různé deriváty a podobně):

  • Jeho výnos je dlouhodobě menší než třeba výnos z držení akcií (i když najdeme víceletá období, kdy se zlatu dařilo lépe než akciím, zejména pokud se budeme dívat na akcie evropské, nikoli americké).
  • Jeho výnos se zvyšuje spíše ve špatných časech a snižuje v časech dobrých, tedy se vyvíjí zhruba opačně než výnos z držení akcií.

Evropské akcie a cena zlata

Proto pokládám vložení části portfolia do zlata za jeden z rozumných způsobů snižování rizika u investic krátkodobých, respektive u investic, u nichž nelze vyloučit, že je budeme potřebovat velice rychle zlikvidovat (tedy převést na peníze). V tomto smyslu se zlato podobá třeba státním dluhopisům.

Naproti tomu při investování na dlouhá léta mi dává zlato – a to jen ve fyzické podobě – smysl pouze snad v případě obav z nějaké technologické katastrofy, v jejímž důsledku přestane moderní finanční systém fungovat a hodnotu si udrží právě jen drahé kovy a podobná všeobecně přijímaná nefinanční aktiva.

Pro účely ČNB se mi proto snaha zvýšit podíl zlata nezdá rozumná. V rámci likviditní tranše (tvoří zhruba čtvrtinu celkových devizových rezerv) to nedává smysl, protože tuto tranši (nachystanou pro případy, kdy by bylo potřeba rychle intervenovat) drží ČNB pouze ve vysoce likvidních, krátkodobých, nízkorizikových instrumentech, jako jsou vklady v centrálních bankách, státní pokladniční poukázky a podobně. Do ní by tedy zlato vnášelo nežádoucí riziko.

Naproti tomu u zbylých tří čtvrtin devizových rezerv ČNB, tedy u takzvané investiční tranše, se nepředpokládá využití pro nenadálé intervence. U těchto investic se tedy předpokládá velice dlouhý investiční horizont, a tudíž je zde mnohem větší důraz na výnos. Zlato do tohoto obrázku příliš nepasuje, protože z dlouhodobého hlediska je jeho výnosnost oproti akciím menší.

Ale jde samozřejmě o věc míry. Čím více chce bankovní rada u investiční tranše přece jen vedle dlouhodobého výnosu brát v úvahu i krátkodobá rizika (pro což ovšem příliš nevidím důvody), tím více držba alespoň malé části tohoto portfolia ve zlatě jistý smysl dává.

Video thumbnail play-btn
Obrázek: Investiční web
19. 1. 2022 12:29
40 % akcií a 200 tun zlata. Takové portfolio devizových rezerv ČNB by se zamlouvalo Aleši Michlovi

Česká národní banka má v devizových rezervách zhruba 135 miliard EUR, ale je v kumulativní ztrátě. Ptám se, proč to...

Bezpečné investice
Přestat sledovat
Centrální banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Michal Skořepa
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
1. 4. 2023 20:30
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Lukáš Novotný (WOOD & Company)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
1. 4. 2023 13:28
Regionalizace vs. globalizace aneb Proč bude byznys napříště sázet na (ne)přátelské režimy
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
28. 3. 2023 20:30
Petr Novotný (Investiční web): Dluhopisový trh je přesvědčený, že se USA nevyhnou recesi. Akcie ale…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
29. 3. 2023 12:07
Proč se (ne)bát pádů malých bank v USA, když jsou ve slevě Komerční banka nebo Erste?
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat