Měníme alokaci aktiv aneb Jak a proč investovat ve třetím čtvrtletí?

Hlavní centrální banky zpřísňují měnovou politiku, výnosy dluhopisů rostou a ceny většiny aktiv klesají. Vzhledem k tomu, že výnosy amerických vládních bondů jsou na nejvyšší úrovni za více než deset let a riziko recese na globální úrovni roste, je čas rebalancovat portfolia, a to včetně navýšení váhy kvalitních dluhopisů. Jiný podíl by měly mít také nemovitosti, a to na úkor nižší váhy akcií (ty jsou podvážené), dluhopisů investičního stupně (nadále nadvážené), vysokovýnosových bondů (vyřadit z portfolií) a hotovosti (nadále nadvážena). V rámci regionů upřednostňujeme aktiva ve Spojeném království a na rozvíjejících se trzích.

Hlavní centrální banky, které byly příliš dlouho příliš expanzivní, začaly agresivně zpřísňovat politiku (výjimkou jsou banky v Číně a Japonsku). Prudké zvyšování úrokových sazeb a přechod od kvantitativního uvolňování (QE) ke kvantitativnímu utahování (QT) vyhnaly výnosy dluhopisů výše. Ačkoli recese není pro nás hlavní scénář, rychlá změna finančních podmínek zvyšuje její pravděpodobnost, zejména vzhledem k již probíhajícímu hospodářskému zpomalení.

Není divu, že s růstem výnosů na úroveň, jakou jsme již delší dobu nepamatovali, a s rostoucím rizikem recese je pro nás těžké odolat třídě aktiv státních dluhopisů, které jsme se dříve vyhýbali. Naše prognózy pro dalších 12 měsíců jsou založeny na následujících předpokladech:

  • Globální růst HDP klesne na 2 %, přičemž některé ekonomiky se ocitnou v recesi.
  • Globální inflace klesne, ale zůstane nad cíli mnoha centrálních bank.
  • Fed zvýší sazby více než ostatní centrální banky, čínská centrální banka podmínky naopak uvolní.
  • Výnosy dlouhodobých státních dluhopisů dosáhnou vrcholu a výnosové křivky se zploští.
  • Kreditní spready se rozšíří a dojde k nárůstu objemu nesplácených úvěrů.
  • Americký dolar mírně oslabí v důsledku poklesu geopolitických rizikových prémií, čínský jüan již oslabuje.
  • Růst dividend se zmírňuje a výnosy z akcií mírně rostou.
  • Růst dividend z nemovitostí (REIT) se zmírňuje a výnosy se nemění či jen mírně rostou.
  • Růst cen komodit narazí na zpomalení globální ekonomiky.

Museli jsme se smířit s tím, že Fed bude v nadcházejících měsících pokračovat ve velice agresivní politice, ale věříme, že zpomalující ekonomika a klesající inflace ke konci roku srazí tempo utahování měnové politiky v USA. U ostatních centrálních bank se očekává menší agresivita, zejména u ECB a Bank of England. V Evropě je přitom recese pravděpodobnější než v USA. Ačkoli výnosy dluhopisů mohou v dlouhodobém horizontu potřebovat růst, je předpoklad, že dlouhodobé výnosy budou pro tento cyklus v krátké době vrcholit, takže se čeká zploštění (možná i inverze) výnosových křivek.

Zřejmou výjimkou jsou nemovitosti (REIT), kde přiměřené výnosy nabízejí určitý příjem a kde se očekává mírný růst nájmů a dividend. Očekáváme také, že výnosy z nemovitostí i akcií budou stabilní až mírně vyšší, přičemž tlak na růst způsobený rizikem recese bude vyvážen tím, že výnosy státních dluhopisů mohou klesat.

Předpokládané výnosy za rok

Ve svém optimalizačním procesu upřednostňujeme státní dluhopisy a dluhopisy investičního stupně (IG) na úkor akcií a komodit včetně zlata. Při určování modelové alokace aktiv se řídíme výsledky optimalizace, po nedávných prudkých poklesech se obáváme příliš negativního postoje k akciím a vidíme, že výnosy dluhopisů mohou ještě vzrůst. Největší změnou je, že poprvé od září 2016 převažujeme podíl státních dluhopisů. Alokaci zvyšujeme na 30 % oproti neutrálním 25 % a oproti předchozím 10 % (minimum, které povolujeme). V rámci vládních dluhopisů stále upřednostňujeme region rozvíjejících se trhů (mimo Čínu) a převažujeme eurozónu, Británii i USA.

Růst výnosů státních dluhopisů v mnoha regionech zvětšil rozdíl mezi výnosy a dividendovými výnosy akcií (v USA je tento rozdíl největší od dubna 2010). To a také naše obavy z recese nás tlačí k tomu, abychom částečně zvýšili váhy státních dluhopisů snížením podílu akcií (z dřívějších 50 % na mírně podváženou úroveň 40 %). Po březnovém převážení je to rychlý obrat, ale okolnosti se od té doby hodně změnily. Snižujeme váhu akcií v Evropě (včetně Británie) a Japonsku a současně zvyšujeme podíl čínských titulů, jejichž ocenění považujeme za atraktivní a kde očekáváme zrychlení ekonomiky ve druhé polovině roku. Podvážené tedy máme jak americké akcie, tak ty v Evropě (bez Británie), ostatní akcie naopak nadvažujeme.

Cekové snížení rizikovosti v modelové alokaci aktiv je prohloubeno vyřazením dluhopisů s vysokým výnosem (high yield), který byl dříve na 2% podváženém podílu. Ačkoli výnosy a spready vůči vládním výnosům vzrostly, panuje obava z dalšího růstu spreadů a větší míry selhání v důsledku zpomalení ekonomik.

Určité snížení rizikovosti je kompenzováno snížením podílu nástrojů investičního stupně a hotovosti a nárůstem váhy nemovitostí. Předpokládané výnosy naznačují, že nemovitosti budou v příštích 12 měsících nejvýnosnějším aktivem, a proto je nadvažujeme na 10 % (z neutrálních 8 %). Obzvláště se nám líbí nemovitosti na rozvojových trzích (díky výnosu 5,9 %). Zvyšujeme také alokaci v Británii a USA a snižujeme ji v kontinentální Evropě.

Doporučená alokace aktiv

Hotovost si zachovává mnoho svých diverzifikačních schopností (nízká volatilita a nízká korelace s ostatními aktivy) a úrokové sazby rostou. Naše projekce však naznačují lepší výnosy z držení státních dluhopisů, které podle našeho názoru nyní nabízejí zajímavou odměnu za vyšší volatilitu. Proto jsme snížili podíl hotovosti na 5 %, což je stále nad úrovní neutrální (2,5 %), je to ale méně než předchozích 10 %.

Naše projekce naznačují, že výnosy z cenných papírů s investičním stupněm budou jen o něco nižší než výnosy z držení státních dluhopisů, ale s větší volatilitou. Alokaci cenných papírů investičního stupně jsme snížili z maximálních 20 % na stále nadvážených 15 %, přičemž jsme snížili pozice v USA, Japonsku a Číně.

Komodity jsme vyřadili příliš brzy, a propásli jsme tak letošní rally. Pochybujeme však, že ceny mohou jít ještě výrazně výše, a držíme se nulové alokace. Zároveň si myslíme, že zlato je drahé. Z regionální perspektivy nadále preferujeme aktiva v Británii a na rozvíjejících se trzích. Jsou podle nás relativně levná a zároveň těží právě z vysokých cen komodit.

Alokace investic
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
8. 12. 2022 9:08
Petr Žabža (Air Bank): Dlouhodobě jednoznačně preferuji akcie, technologické tituly budou opět…
Americké akcie
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
7. 12. 2022 6:06
Best & Novotný: Co, jak a kdy může přispět ke konci války na Ukrajině v roce 2023?
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
6. 12. 2022 17:06
Michálek (STARTer IP): Do roku 2023 půjdu s investičním portfoliem založeným na ETF. Jsou pro to…
Akciový trh
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
6. 12. 2022 6:43
Igor Pauer: V současném cyklu odhaduji pokles ceny bitcoinu na 8-12 tisíc USD. Kde a jak s ním…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat