KONTEXT: České školství škrtí (i) nedostatek peněz. Kolik nás to bude stát?

Česko ve středu ochromí stávka učitelů. Většina škol zůstane podle aktuálních informací zavřená, případně nabídne jen omezený provoz. Učitelé protestují proti nedostatečnému zvyšování platů. Ty podle analýzy expertního týmu Alter Eko skutečně zaostávají, problémů v sektoru je ale mnohem více. I proto vzdělávání v Česku neodpovídá potřebám světa 21. století, na což naše ekonomika může (brzy) doplatit.

Svět zažívá historický zlom. Globální ekonomiku formují čtyři síly, z nichž každá by sama o sobě podle McKinsey Global Institute způsobila revoluci. Ruku v ruce s tím se také mění mocenská mapa světa a nejen na západě se v základech otřásají zažité politické pořádky. Odpovědí na mnohé výzvy a nástrojem k vytěžení příležitostí, jež podobný přelom dějinných epoch tradičně přináší, je reforma vzdělávání, která zahrne i přípravu stávající pracovní síly na novou realitu práce zítřka.

Potvrzuje to analýza Světového ekonomického fóra, podle níž národy, které zainvestují do vzdělávání a zajistí pracovní síle (re)kvalifikaci tak, že nedojde k exkluzi části společnosti, vyjdou z probíhající metamorfózy světa vítězně. Tato premisa ovšem naráží na realitu politického cyklu, který je na reformu školství příliš krátký – pozitiva se projeví za deset a více let, zatímco volby jsou orámovány čtyř- až pětiletými cykly. Správná investice ve správnou chvíli přitom přináší dlouhodobé benefity, jak ukazují studie z Jižní Ameriky, kde i po 250 letech lidé žijící v blízkosti někdejších jezuitských misií (škol) dosahují vyššího vzdělání a vydělávají o 10 % více než zbytek země.

Česká vláda se realitu přelomové doby snaží postihnout v červenci schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávání v letech 2019 až 2023, podle kterého bychom se měli v příštích letech přiblížit k úspěšným modelům vzdělávání v jiných zemích. Jedním z (hlavních) limitujících prvků ve snaze dosáhnout tohoto záměru je přitom konstantně nízký podíl výdajů na vzdělávání, a to primárně veřejných, ve vztahu k HDP. I přes nárůst výdajů na školství ve státním rozpočtu po roce 2010 totiž výdaje na vzdělávání ve srovnání s celkovým růstem ekonomiky relativně klesaly.

Jestliže v roce 2012 poměr veřejných výdajů na vzdělávání dosáhl 4,3 % HDP, v roce 2016 to bylo jen 3,6 %. Pro srovnání, v experty na vzdělávání ceněném Finsku dosahoval v roce 2016 zmíněný poměr 6,6 %, v Norsku a ve Švédsku přesáhl 7 %. Ve všech třech severských zemích byl přitom průměrný ekonomický růst po roce 2010 nižší než v Česku (konkrétně ve Finsku asi 1 % oproti 2,3 % u nás).

Veřejné prostředky jsou přitom nejen v Česku dominantním zdrojem financování vzdělávání, i když třeba ve Finsku a Jižní Koreji je jejich podíl nižší než u nás. V rámci veřejných zdrojů pak v Česku (opět na rozdíl od Koreje či Finska) dominují zdroje centrální a vyšších územně správních celků nad lokálními. Relativní podfinancování školství se navíc týká všech segmentů – učitelů, žáků, běžných výdajů i infrastruktury. Když se hovoří především o nízkých platech učitelů, je to ekonomicky i psychologicky pochopitelné, ale téma se tím zdaleka nevyčerpává.

Jak problematické podfinancování českého vzdělávání v době exponenciálou poháněných změn světa je? Na jednu stranu kvalita výuky není s množstvím peněz vložených do vzdělávání stoprocentně korelována, na tu druhou ale platí, že by se v delším období a na větším vzorku relativní nedostatek investic určitě negativně projevil, a navýšení rozpočtu na školu a vše s ní související je tedy doporučeníhodné. Nejde ovšem o jediný krok, který by institucionalizované vzdělávání vylepšil, jak mimo jiné potvrdil průzkum mezi experty, který tým Alter Eko provedl v rámci přípravy na letošní "český Davos" v Kostelci nad Orlicí.

Další vize a tipy zaměřené na vzdělá(vá)ní a trh práce v 21. století zazní 8.-9. listopadu v rámci letošního dvoudenního fóra na zámku Kinských. Vybrané panely vám v rámci živých přenosů nabídnou Český rozhlas Plus a Investiční web. Podrobnosti o akci, stejně jako rozhovory, z nichž anketa čerpá, najdete na www.altereko.info.

Vzdělání
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Pracovní trh
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat