Zadlužené země PIIGS jsou málo důvěryhodné pro byznys
|

Zadlužené země PIIGS jsou málo důvěryhodné pro byznys

Pozdě proplácené faktury jsou znakem nedůvěryhodnosti firmy. Když je ale doba, za kterou jsou faktury propláceny, několikanásobně vyšší než průměr v celé zemi, bude něco špatně s celou ekonomikou. Řecko, Španělsko a Itálie jsou v tomto směru doslova odpadlíky Evropy.

PIIGS Byznys a podnikání

Graf znázorňuje zpoždění (ve dnech) splatnosti faktur veřejného sektoru v jednotlivých letech od roku 2009 až 2012 ve vybraných zemích. Z grafu je jasně patrné, které země jsou v dluhových problémech. Zatím se mluvilo pouze o Řecku, poté o Španělsku. Kdy přijde na řadu Itálie? Podle grafu je to jen otázka času.

Jak pozdě se platí faktury v jednotlivých evropských zemích?

Poučení z řecké krize: Není se na co těšit
Co dovedlo Řecko do současné situace? Celá Evropa nejdříve financovala životní úroveň Řeků prostřednictvím nákupů dluhopisů. Vzhledem k jejich záporné obchodní bilanci (větší dovoz než vývoz) se jim nedostávalo finančních prostředků na živobytí, jejich výkon byl horší než například výkon Němců nebo Nizozemců, ale díky financím získaným prostřednictvím prodejů dluhopisů na zahraničních trzích se životní úroveň těm v severnějších zemích přibližovala.